1.1 Introducere in studiu – st1 „Martorii Mei”

Views


Gabriel Radu 1.1 Introducere in studiu (st1 „Martorii Mei”)

Marea dorinţă a lui Dumnezeu este ca toţi oamenii de pretutindeni să răspundă iubirii Sale, să-I accepte harul, să fie transformaţi de Duhul Său şi să fie salvaţi în Împărăţia Lui. Nu există o dorinţă mai mare pentru El decât mântuirea noastră. Dragostea Sa este nemărginită. Harul Său este nemăsurat. Mila Lui este nesfârşită. Iertarea Sa este inepuizabilă, iar puterea Lui este infinită. Spre deosebire de zeii păgâni, care cereau sacrificii, Dumnezeul nostru a adus sacrificiul suprem. Oricât de mult ne dorim noi să fim salvaţi, Dumnezeu vrea şi mai mult să ne salveze. „Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului” (1 Timotei 2:3,4). Dorinţa inimii Lui este salvarea ta şi a mea.

Mărturia noastră este despre Isus. Este despre ce a făcut El pentru a ne salva, despre cum ne-a schimbat viaţa şi despre adevărurile minunate ale Cuvântului Său care ne spun cine este El şi ne arată frumuseţea caracterului Său. De ce să dăm mărturie? Când înţelegem cine este El şi trăim minunile harului Său şi puterea dragostei Sale, nu putem să tăcem. De ce să dăm mărturie? Când lucrăm împreună cu Mântuitorul, intrăm în bucuria Lui de a-i vedea pe oameni răscumpăraţi prin harul Său şi transformaţi prin dragostea Sa.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.1 Introducere in studiu – st1 „Martorii Mei”

Despre autor
-