1.1 Introducere in studiu – st1 Caracterul unic al Bibliei

Views


Gabriel Radu 1.1 Introducere in studiu (st1 Caracterul unic al Bibliei)

Alcătuită din 66 de cărţi şi scrisă de-a lungul a mai bine de 1 500 de ani, pe trei continente (Asia, Africa şi Europa), de peste 40 de autori, Biblia este unică. Nu există nicio altă carte, sacră sau religioasă, asemenea ei. Nici nu este surprinzător. La urma urmei, este Cuvântul lui Dumnezeu.

În prezent există peste 24 600 de manuscrise ale Noului Testament care s-au păstrat din primele patru secole după Hristos. Dintre manuscrisele originale ale lui Platon mai există numai 7 exemplare, de la Herodot, doar 8 manuscrise, iar de la Iliada lui Homer au supravieţuit ceva mai multe – 263 de exemplare. Numărul semnificativ mai mare de manuscrise ale Noului Testament constituie o dovadă puternică ce confirmă integritatea textului.

Biblia a fost prima carte despre care se ştie că a fost tradusă, prima carte din Vest tipărită şi prima carte distribuită pe scară largă în atât de multe limbi, încât poate fi citită de 95% din populaţia lumii de astăzi.

Biblia mai este unică şi datorită conţinutului şi mesajului ei, care se concentrează asupra lucrării pe care a făcut-o Dumnezeu de-a lungul istoriei, în vederea răscumpărării omului. Această istorie este întrepătrunsă cu profeţia, prezentând planurile lui Dumnezeu pentru viitor şi Împărăţia Sa veşnică. Biblia este Cuvântul viu al lui Dumnezeu, deoarece acelaşi Duh al lui Dumnezeu prin care a fost dată inspiraţia Scripturii (2 Timotei 3:16,17) ne este făgăduit nouă, credincioşilor de astăzi, pentru a ne călăuzi în tot adevărul când studiem Cuvântul (Ioan 14:16,17; 15:26; 16:13).

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

1.1 Introducere in studiu – st1 Caracterul unic al Bibliei

Despre autor
-