Views


Carmen Gavrila & Marius Nita; ”4.6 De ce contează? (st4 Personalitatea Duhului Sfânt)”

„Dacă Duhul Sfânt este o Persoană divină, iar noi îl considerăm o influenţă personală, lipsim în mod abuziv o Persoană divină de respectul, cinstea şi dragostea care I se cuvin.” – LeRoy Edwin Froom, Venirea Mângâietorului, ed. 2007, p. 27

Dacă îl privim pe Duhul Sfânt doar ca pe o putere divină misterioasă, ne vom întreba: Cum pot avea mai mult Duh Sfânt?

În schimb, dacă îl privim ca pe o Persoană divină, întrebarea va suna diferit: Cum poate Duhul Sfânt să aibă mai mult din mine?

lată deosebirea! Cine pe cine ia în stăpânire: tu pe Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt pe tine? Te vei opune influenţei Sale sau vei fi dispus să îl urmezi, ascultându-L cu bucurie (Romani 8:12-14; Galateni 5:18-24)? Vrei să te foloseşti tu de Duhul Sfânt cum îţi convine ţie sau vrei să te pui la dispoziţia Sa ca să devii asemenea lui Hristos şi să împlineşti ce aşteaptă El de la tine?

lei în serios afirmaţia: „trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu” (1 Corinteni 6:19) şi vrei să-l aduci slavă lui Dumnezeu prin viaţa ta?

8. Ce relaţie există între Duhul Sfânt şi dragostea lui Dumnezeu? Ce înseamnă pentru tine şi pentru viaţa bisericii?

(Romani 5,5): Însă nădejdea* aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.

(Efeseni 2,18-19):
18. Căci prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.
19. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,

Numai o persoană poate alege în mod conştient să colaboreze cu altcineva. Noi suntem invitaţi să conlucrăm cu Duhul Sfânt, iar El ne conduce şi ne transformă personal şi ca biserică. Dacă nu acceptăm că El este o Persoană a Trinităţii, suntem înclinaţi să-L ignorăm, să nu auzim chemările Sale şi să ne împietrim inima faţă de influenţa Sa – exact lucrul de care avem cel mai puţin nevoie, ca fiinţe căzute, degradate de păcat pentru care harul divin constituie o necesitate absolută! Nevoia noastră este să ne consacrăm Lui mai mult.
Şi, odată ce vom recunoaşte că Duhul Sfânt este o Persoană divină care vrea să lucreze prin noi, Dumnezeu va fi esenţa experienţei noastre creştine.

„Noi nu putem folosi Duhul Sfânt. Duhul trebuie să ne folosească pe noi.” – Ellen G. White, Viaţa lui lisus, ed. 2015, p. 579 (672).

Cum ne poate folosi pe noi Duhul Sfânt?:
(Filipeni 2:13): Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.

Ştirea misionară video poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Şcoala de Sabat”).

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/personalitatea-duhului-sfant/

4.6 De ce contează? (st4 Personalitatea Duhului Sfânt )

Despre autor
-