Views


Carmen Gavrila & Marius Nita; ”4.5 Duhul adevărului (st4 Personalitatea Duhului Sfânt)”

6. Ce înseamnă cuvântul „adevăr”?

(Ioan 14:6):Isus i -a zis: ,,Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

(loan 17:17):Sfinţeşte -i prin adevărul Tău: Cuvîntul Tău este adevărul.

In Evanghelia după loan, cuvântul „adevăr” este esenţial. Pentru omul modern, adevărul are un sens pur abstract şi teoretic. Gândirea occidentală s-a modelat după filosofia greacă. în Biblie însă, şi cu precădere în Evanghelia după loan, adevărul are mai degrabă un înţeles personal şi concret: Isus este adevărul.

Cuvântul scris al lui Dumnezeu este adevărul (loan 17:17; Psalmii 119:142), dar adevărul lui Dumnezeu ne este descoperit în mod suprem în persoana lui Isus Hristos. Cunoaşterea autentică de Dumnezeu ne este oferită prin Domnul Isus, Cel despre care vorbeşte Scriptura, fiindcă Dumnezeu S-a descoperit prin El.

7. Ce rol împlineşte Duhul Sfânt în calitate de Duh al adevărului? 

(loan 15:26): Când va veni Mângâietorul, pe care -L voi trimete dela Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

(Ioan 16.13): Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

Adevărul la care ne conduce Duhul Sfânt este practic Domnul Isus. Duhul Sfânt îl înalţă pe Isus şi ne conduce la o relaţie vie şi statornică cu El. în discuţia Sa cu samariteanca, Domnul Isus a spus că trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu în duh şi în adevăr (loan 4:24).

Când cerem călăuzirea Sa, Duhul Sfânt ne va conduce la Isus, care este Calea, Adevărul şi Viaţa (loan 14:6). în Biblie, adevărul nu este o noţiune teoretică sau abstractă, ca în fi- losofie. El exprimă relaţia profund personală şi stabilă cu Creatorul şi Răscumpărătorul nostru, cu „Dumnezeul adevărat”, ale cărui căi sunt toate drepte (Deuteronomul 32:4; Psalmii 31:5).

Duhul Sfânt este atunci în mod justificat numit „Duhul adevărului” (loan 14:17; 16:13), care ne este trimis de la Dumnezeu Tatăl (loan 15:26), ceea ce presupune că El este o fiinţă divină.

Cum putem înţelege ideea că adevărul este o Persoană? Pregăteşte-te să răspunzi la această întrebare în cadrul studiului pe grupe.

Ştirea misionară video poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Şcoala de Sabat”).

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/personalitatea-duhului-sfant/

4.5 Duhul adevărului (st4 Personalitatea Duhului Sfânt )

Despre autor
-