Sesiune de admitere la Universitatea Adventus din Cernica – toamnă 2020

Views

 

În perioada 9 – 16 septembrie 2020 Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere, pentru ocuparea locurilor libere la cele trei programe de studii de licență. Înscrierile, susținerea examenelor și afișarea rezultatelor pentru cele trei specializări din oferta educațională se vor desfășura după următorul program:

Detalii referitoare la dosarul de înscriere se pot găsi pe pagina Avizier ADMITERE 2020.

Toate cele trei programe de studii sunt acreditate, conform Hotărârii de Guvern nr. 299/09.04.2009 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020 – 2021, pag. 143.

 

Teologie Adventistă Pastorală, 28 de locuri:

 • Înscrieri: 9 – 14 septembrie (zile lucrătoare)
 • Desfășurarea probelor: Ma, 15 – Mi, 16 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 17 septembrie, orele 12:00-16:00
 • Depunerea contestațiilor: 18 septembrie, orele 8:00-12:00
 • Afişarea rezultatelor, după contestații: 21 septembrie
 • Confirmarea locului*)21 – 25 septembrie
 • Afișarea listelor de admitere, după confirmarea locului: 28 septembrie

 

Asistență Socială, 28 de locuri:

 • Înscrieri: 9 – 16 septembrie (zile lucrătoare)
 • Interviu: J, 17 septembrie, ora 14:00 (on-line pe ZOOM sau clasic, la sediul UA)
 • Afișarea rezultatelor: 18 septembrie, după ora 10:00
 • Confirmarea locului*): 18 – 25 septembrie
 • Afișare liste admitere, după confirmare: 28 septembrie

 

 

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, 8 locuri:

 • Înscrieri: 9 – 15 septembrie (zile lucrătoare)
 • Interviu: Mi, 16 septembrie, ora 14:00 (on-line pe platforma ZOOM sau clasic la sediul UA)
 • Afişarea rezultatelor: 17 iulie, după ora 16:00
 • Confirmarea locului*): 17 – 25 septembrie
 • Afișarea liste admitere, după confirmare: 28 septembrie

Menționăm că Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), a hotărât, în ședința din 30.04.2015, să acorde Universității Adventus acreditarea cu calificativul Încredere.

Tot ce aveți nevoie să știți despre dosarul de înscriere, forma de învățământ, durata studiilor, precum și alte informații despre sesiunea de admitere din această vară puteți găsi la adresa de internet www.uadventus.ro/admitere și la numerele de telefon (fix) 021 369 53 50 sau (mobil) 0744 68 51 23.

*Confirmarea locului presupune achitarea primei rate din taxa de studii, în cuantum de 50% din taxa de studii, și transmitereac onfirmării plății către secretariatul Universității Adventus din Cernica.

Sesiune de admitere la Universitatea Adventus din Cernica – toamnă 2020

| Cernica - Universitatea Adventus |
Despre autor
-