Vino la ADRA – un post în concurs te așteaptă!

Views

Dacă dorești să te implici în slujirea oamenilor și să lucrezi într-o echipă dedicată și devotată misiunii ei, atunci echipa ADRA România te așteaptă!

Ca urmare a aprobării finanțării europene nerambursabile POCU pentru ADRA România, în vederea implementării proiectului UP TO START, ADRA România scoate în concurs următorul post în vederea angajării:

  1. ”Expert monitorizare IMM” – proiect UP TO START;

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție se trimit la adresa de e-mail office@adra.ro, până luni, 01 iunie 2020, ora 12:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

Experiența în implementarea altor proiecte ADRA România constituie un avantaj!

Descrierea postului:

”Expert monitorizare IMM” – proiect UP TO START;

Atribuții:

  • Se documentează cu privire la specificul fiecărei afaceri/domeniu;
  • Întocmește fise de lucru și de monitorizare;
  • Efectuează vizite de lucru în teren;
  • Verifică documentele și stadiul de implementare a planurilor de afaceri;
  • Colectează materialele suport pentru raportarea activității;
  • Raportează activitatea.

Educație solicitată: studii superioare în domeniul financiar, economic, contabil, marketing, management, resurse umane – 3 ani;

Experiența solicitată: experiența în activități de monitorizare pentru dezvoltarea afacerilor și/sau experiență și cunoștințe în management și dezvoltarea unor întreprinderi – 5.1 ani;

Competențe solicitate: competențe de economist.

Pentru postul aferent proiectului UP TO START  perioada de implementare este de 8 luni, în Regiunea de dezvoltare Sud-Est a României, cu o normă de timp de 4 ore/zi, 5 zile/săptămână.

Proiectul UP TO START – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105479 – se desfășoară timp de 36 de luni, începând cu data de 15.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România(Beneficiar), cu Fundația ZamolxesAsociația DOMINOU și Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM.

ADRA România

Vino la ADRA – un post în concurs te așteaptă!

Despre autor
-