VINO la ADRA – 2 posturi în concurs te așteaptă!

Views

Ca urmare a aprobării finanțării europene nerambursabile POCU pentru ADRA România, în vederea implementării proiectelor START LA ANTREPRENORIAT și UP TO START, ADRA România scoate la concurs 2 posturi în vederea angajării:

  1. Expert politici organizaționale și regionale – proiect START LA ANTREPRENORIAT;
  2. Expert politici organizaționale și regionale – proiect UP TO START.

Descrierea posturilor:

Cod COR: 263207 cercetător de dezvoltare comunitară

Atribuții:

  • Identifică politicile din domeniul antreprenoriatului la nivel local și regional;
  • Realizează cercetări calitative cu privire la politicile și stimulentele existente în alte state în sfera antreprenoriatului;
  • Creează metodologii de cercetare, inclusiv instrumente aferente;
  • Elaborează raportul de cercetare specific;
  • Realizează o propunere de politică publică;
  • Analizează politicile organizaționale din cadrul parteneriatului;
  • Realizează o propunere de politică organizațională;
  • Prezintă în cadrul întâlnirilor de echipă sau publice, rezultatele cercetărilor intreprinse.

Educație solicitată: studii superioare – 3 ani.

Experiență solicitată: realizarea de cercetări – 5.1 ani.

Competențe solicitate: competente de cercetare, competente de relaționare.

Pentru postul aferent proiectului START LA ANTREPRENORIAT, perioada de implementare este de 6 luni, în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, cu o normă de timp de 84 ore/lună, iar pentru postul aferent proiectului UP TO START, perioada de implementare este de 6 luni, în Regiunea de dezvoltare Sud-Est a României, cu o normă de timp de 84 ore/lună.

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție, cu menționarea proiectului pentru care se aplică, se trimit la adresa de e-mail office@adra.ro, până luni, 27.07.2020, ora 12:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

Proiectul START LA ANTREPRENORIAT – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105478 – se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, începând cu data de 10.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Beneficiar), cu Asociația DOMINOU, Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Craiova”.

Proiectul UP TO START – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105479 – se desfășoară timp de 36 de luni, începând cu data de 15.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Beneficiar), cu Fundația ZamolxesAsociația DOMINOU și Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM.

ADRA România

VINO la ADRA – 2 posturi în concurs te așteaptă!

About The Author
-