Views


Carmen Gavrila & Marius Nita; ”4.7 Un gând de încheiere (st4 Personalitatea Duhului Sfânt)”

Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Viaţa lui lisus, ed. 2015, pp. 576-579 (669-672), pasajele în care autoarea vorbeşte despre Duhul Sfânt. Evanghelizare, ed. 2008, pp. 486-488 (613-617).

„Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: «Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului»” (Matei 28:18-20).

El le-a poruncit să-i boteze pe ucenici în Numele (gr. onoma), la singular, Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt (n.tr. – în limba română, „nume” are aceeaşi formă la singular şi plural). Aceasta este o dovadă şi mai convingătoare despre natura triuni-că a Dumnezeului nostru unic (Deuteronomul 6:4: „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn”).

Nimeni nu se îndoieşte de faptul că Tatăl şi Fiul sunt persoane. Atunci de ce s-ar îndoi de faptul că Duhul Sfânt este o persoană? Potrivit Bibliei, noi ne bucurăm de prezenţa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, care lucrează în noi şi prin noi. Iar mângâierea sufletească este şi mai mare când ştim că El este o Persoană, la fel ca Tatăl şi Fiul. Da, este dificil de înţeles. Dar cu ce ne deranjează? Dacă nu putem înţelege sub fiecare aspect un lucru elementar precum lumina sau vântul, ce pretenţii avem să înţelegem natura Duhului Sfânt?

BIBLIA Şl CARTEA ANULUI-STUDIU LA RÂND

Psalmii 74-80

1. Ce anotimpuri menţionează psalmistul când vorbeşte despre „rânduirea” lor?
2. Când s-a îngrozit şi a tăcut pământul?
3. Din ce cauză nu mai putea vorbi psalmistul?
4. Despre cine scrie psalmistul că erau „mărul discordiei” („mărul de ceartă”)?

Profeţi şi regi, capitolul 4

5. Ce anume s-a înmulţit de o mie de ori, în zilele noastre, faţă de zilele

Ştirea misionară video poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Şcoala de Sabat”).

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/personalitatea-duhului-sfant/

4.7 Un gând de încheiere (st4 Personalitatea Duhului Sfânt )

Despre autor
-