Views

Ca urmare a faptului că a fost aprobată finanțarea din partea ADRA Internațional pentru proiectul ”Atelier creativ Casa ADRA”, ADRA România scoate la concurs următoarele posturi în vederea angajării:

 1. Manager Proiect
 2. Agent curățenie clădiri și mijloace de transport

Dacă dorești să te implici în slujirea oamenilor și să lucrezi într-o echipă dedicată și devotată misiunii ei, atunci echipa ADRA România te așteaptă!

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție se trimit la adresa de e-mail office@adra.ro, până luni, 09 Ianuarie 2017, ora 14:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

 

 1. Fișa postului: Manager Proiect – ”Atelier creativ Casa ADRA” (242101)

RELAȚII:

 • Ierarhice: Se subordonează Directorului Executiv al organizației;
 • De colaborare: Cu toți angajații din toate departamentele organizației;
 • De reprezentare (colaborare, consultanță): Cu clienții, furnizorii și beneficiarii proiectului.

CERINȚE:

 • Studii necesare: superioare;
 • Experiență profesională generală: 2 ani; experiență profesională specifică: 1 an;
 • Specifice: operare PC, limba engleză (scris / vorbit), cunoașterea legislației în domeniul ONG-urilor, managementul proiectelor, abilități artistice.

SCOP:

Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului ”Atelier creativ Casa ADRA”, în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate.

OBIECTIVE

 • Asigurarea comunicării cu partenerii din cadrul proiectului și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
 • Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
 • Administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile și cu condițiile finanțatorului;
 • Valorificarea și dezvoltarea oportunităților pe durata implementării proiectului.

RESPONSABILITĂȚI:

 • Este responsabil pentru implementarea cu succes a activităților proiectului și atingerii rezultatelor planificate în proiect;
 • Propune, alege și redactează proceduri și formulare (metodologia) de proiect după care se va derula proiectul;
 • Organizează atelierele creative în cadrul centrului;
 • Derulează procedura de achiziție pentru contractarea furnizorului de studii de cercetare;
 • Stabilirea cerințelor necesare efectuării unui studiu referitor la violența în familie și dificultățile de reintegrare pe piața muncii pentru aceste persoane, în strânsă colaborare cu furnizorul specializat pe acest domeniu;
 • Supraveghează desfășurarea lunară a proiectului și gestionează echipa proiectului (formată din furnizori contractați și personalul organizației);
 • Participă la diferite ședințe și la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora;
 • Asigură o comunicare adecvată, discuții și feedback dintre diferiți participanți la acest proiect;
 • Asigură executarea la timp a activităților;
 • Organizează și coordonează procurarea de bunuri și servicii în cadrul proiectului;
 • Supraveghează desfășurarea activităților conform planului de lucru;
 • Managerul de proiect trebuie să asigure derularea proiectului în parametrii stabiliți: timp, cerințe, cost, nivel de calitate, etc
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
 • Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect;
 • Face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse;
 • Răspunde de imaginea asociației în rândul utilizatorilor și a partenerilor;
 • Asigură păstrarea secretului profesional privind activitățile ce se desfășoară în cadrul organizației;
 • Se dezvoltă permanent și analizează oportunitățile asociației în rândul grupului țintă;
 • Are obligația de a utiliza în mod corect echipamentele tehnice cu care lucrează;
 • Are obligația de a colabora cu angajatorul / angajații cu atribuții specifice în domeniul securității în muncă pentru eliminarea riscurilor de securitate la locul de muncă;
 • Are obligația de a-și însuși și respecta normele de protecția muncii și măsurile de aplicare ale acestora;
 • Executa orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal.

COMPETENȚELE POSTULUI DE MUNCĂ:

 • capacitate de concentrare, analiză și sinteză;
 • capacitate de previziune a evenimentelor;
 • abilități de negociere;
 • capacitate de a stabili relații, toleranță, calm, perseverență;
 • abilități de comunicare interpersonală;
 • capacitatea de a redacta rapoarte clare și corecte;
 • adaptabilitate;
 • echilibru emoțional, constanță în atitudini;
 • capacitate de decizie și asumarea responsabilității;
 • competențe de a lucra în echipă;
 • spirit creativ și inovativ.

Competențe specifice:

 • Are o minimă experiență în marketing și în dezvoltarea unui plan de promovare;
 • Este un bun lider și are capacitatea de a organiza bine echipa și activitatea de lucru;
 • Instruiește oamenii și are capacitatea de a-i motiva.

Competențe transversale:

 • Comunicare;
 • Adaptabilitate;
 • Creativitate;
 • Inițiativă;
 • Coordonare echipe;
 • Managementul proiectelor;
 • Perseverență;
 • Promovare și informare;
 • Accesare surse finanțare;
 • Bun organizator;
 • Cunoaște mediul online;
 • Cunoștințe minime de PR (Relații Publice).

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 8 ore/zi;
 • 5 zile/săptămână;
 • 1 an – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire la perioadă nedeterminată (în urma evaluării).

 

 1. Fișa postului: Agent curățenie clădiri și mijloace de transport (515302)

RELAȚII:

 • Ierarhice: Se subordonează Directorului Executiv al organizației, Managerului de Proiect și Secretarului;
 • De colaborare: Cu toți angajații din toate departamentele organizației.

CERINȚE:

 • Studii necesare: medii;
 • Experiență profesională generală: 3 ani; experiență profesională specifică: 2 ani.

SCOP

Asigură îngrijirea și curățenia interioară și exterioară a imobilelor în care își desfășoară organizația activitatea.

OBIECTIVE

 • Asigurarea curățeniei în locațiile de desfășurare a activității organizației;
 • Bună gestionare a materialelor și a produselor destinate la menținerea curățeniei;
 • Comunică orice neregulă constatată la funcționarea normală a instalațiilor de apă, fisuri și degradări apărute la pereți sau plafon, și orice alte nereguli observate.

RESPONSABILITĂȚI:

 • Execută lucrări de curățenie (măturat, șters praful, spălat de geamuri) și igienizare,  în interiorul și exteriorul imobilelor și a mijloacelor de transport, în care organizația își desfășoară activitatea;
 • Execută lucrări suplimentare necesare menținerii curățeniei și evacuării gunoiului menajer din imobil;
 • Să manifeste grijă deosebită în mânuirea și utilizarea materialelor și echipamentelor pe care le are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
 • Asigură protocolului delegațiilor sosite;
 • Asigură păstrarea secretului profesional privind activitățile ce se desfășoară în cadrul organizației;
 • Participă la determinarea necesarului de materiale destinate curățeniei;
 • Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct.

 COMPETENȚELE POSTULUI DE MUNCĂ:

 Competențe specifice:

 • Disciplinat;
 • Rigurozitate în activitatea desfășurată.

Competențe transversale:

 • Adaptabilitate;
 • Disponibilitate către dialog;
 • Receptivitate.

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 4 ore/zi;
 • 5 zile/săptămână;
 • 1 an – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire la perioadă nedeterminată (în urma evaluării).

 ADRA România

 

Vino la ADRA România – 2 posturi în concurs te așteaptă!

Despre autor
-