Views

Cel credincios este lumină
În lumea plină de păcat.
El Domnului plăcut se-nchina,
De voia Lui a ascultat.

El folosește bine timpul
De libertate câmp deschis,
Trăind și vestind adevărul
Descoperit, demult prezis.

Prin laudă și mulțumire
Pe Domnul uniți preamărind,
Plini de Duh Sfânt și de iubire
Pe Tatăl, Fiul mult slăvind.

Ei preaiubiți copii de Domnul,
Prin imnuri sfinte mulțumesc
Fiului căci a făcut totul,
Prezent și viitor uimesc.

Sinceritatea în eroare
Nu va salva pe om nicicând,
Doar adevărul chiar de doare
Sfințește zilnic cercetând.

Cunoaștere intelectuală
Fără Hristos nu-i de ajuns,
Cuvântul Său e-o bună școală,
Înțelepciunea cea de sus.

Sfințirea cea adevărată
Este supunere deplină
Voinței Lui clar revelată,
Purtând a Cerului lumină. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Trăind înțelept

About The Author
-