Speranță la Judecată

Views

Ți-e frică de flăcări, de groaznicul iad?
Ai filele vieții – un raport pătat?
Motive fiind rele, fapte bune cad,
Cerul le știe, oameni n-au aflat…

Ai suportat prea multe nedreptăți
Și vrei măcar acum dreptate?
Blamat, disprețuit în multe dăți
Ți-ai zis – Viața-i nedreaptă, poate…

Îți dau o veste bună, mângâiere,
Judecătorul este analizat
Și meritele Sale se vor cere,
Căci Hrist a făcut tot ca să fii salvat.

Faptele bune-s foarte importante,
Răspunsul nostru pentru jertfa Sa,
Credința în Isus o realitate,
Dorind ca servi mereu noi a-L urma.

Se-anunță ceasul judecății sfânt,
Timp de mărturisire și regret,
Primire a Mântuitorului blând,
De părăsire a păcatului șiret.

Cerul așteaptă oameni dedicați
Cu trup și suflet lui Isus Hristos,
Nu trebuie să fim înfricoșați
În El avem Apărător bun și milos.

Când viețile ne sunt cercetate
Știm, cerul nu merităm defel,
Descoperim o bunătate
Imensă și neprețuită-n El.

Desăvârșirea-n caracter va fi
Atinsă de acela ce dorește
Să ajungă la ea zi după zi
Și mult, perseverent se străduiește.

Purificați, sfințiți și pregătiți,
Regenerați prin Duhul Său cel Sfânt,
Sabia Duhului azi folosiți,
Iertați, reînnoiți de-al Său Cuvânt.

Smeriți și zdrobiți, de păcat fugind
Căci ați trecut prin lupta biruinței,
Cu viața curățită zilnic oglindind
Modelul sfânt, divin, Centrul credinței.

Iubire nesfârșită Dumnezeu e,
El face totul spre a ne salva,
Să fim în cer – mai mult dorința Lui e,
Pierduți – de am respins chemarea Sa.

Prieten scump, El ne e Creator
Și Răscumpărătorul nostru drag,
E Mare Preot, Regele biruitor
Să-L onorăm, El vine, e pe prag…Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Speranță la Judecată

About The Author
-