Views

În zilele de pe urmă
Domnul are un popor
Cu Biblia singură normă
Hrist – unic Mântuitor,

Duh Sfânt – singură putere,
Revenirea lui Isus
Așteptând nu prin vedere,
Păstrând Sabatul de sus.

Reputația divină
E-n lupta grea bine-rău,
Crucea pune în lumină
Caracterul drept al Său.

Poporul Său în unire
Descoperă slava Sa
Cucerit de-a Sa iubire.
Lumea se va lumina.

Slava Sa e caracterul.
Viața noastră iubitoare
Aruncând în țărnă eul
Vrea a harului lucrare.

Mielul junghiat e-n centrul
Rugii, vieții de creștin.
Dragostea Lui – argumentul
Ce ne schimbă pe deplin.

Harul, dragostea și Duhul
În Biserica de-acum
Dau lumii cu zel apelul
Să aleagă-al vieții drum.

Dând respect și adorare,
În rugă și umilință,
Cercetând a Lui Scrisoare
Vom avea doar biruință.

Când puterea lui Hristos,
Dragostea și harul Său
Ne fac chipul luminos,
Slava Sa purtăm mereu.

A Duhului revărsare
Luminând întreg pământul,
Vine când merg în lucrare
Mult mai mulți ducând Cuvântul. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Slava Sa

About The Author
-