Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 2 – 2018

PREGĂTIRE PENTRU TIMPUL SFÂRȘITULUI

 

 1. După ce conflictul cosmic declanșat a fost în cer,

S-a extins la noi, pe Terra, aducând val de dureri.

Nu doar în Eden e testul ascultării absolute;

Și-n grădina vieții mele sunt azi lupte și dispute.

 

Nu vreau să repet greșeala primilor noștri părinți,

Ci-nvingând în Marea Luptă, să pot fi printre cei sfinți.

Da, aici este răbdarea celor ce Legea păzesc

Și-au a lui Isus credință, aici și plai ceresc!

 

 1. Daniel și cei trei tineri sunt model de oameni noi.

Influența lor străbate veacurile pân’ la noi.

Când li s-a impus cu forța închinarea sau… cuptorul,

Fără teamă-aleg statornici să rămână lângă Domnul.

 

Chiar când leii amenință, să fim tari ca Daniel!

Cei din jur, ca și Nabucco, să fie atrași spre cer!

Știm, secretul biruinței este nașterea din nou.

Noi, din vremea de pe urmă, să fim Cerului ecou!

 

 1. În cartea „Apocalipsa”, Cel dintâi, Cel din sfârșit,

Este-Același ca-n Geneza, Domnul cel Neprihănit.

Vrednic e Isus al nostru, Mielul care-a fost junghiat,

Să primească toată slava! Veșnic fie adorat!

 

În mijlocul sfeșnicelor stă Cel viu, în Locul Sfânt;

El e-n centrul și-al Scripturii, și-al istoriei pe pământ.

Alfa și Omega vieții, Domn și Rege-al regilor,

L-așteptăm cu bucurie să revină pe alb nor.

 

 1. Mântuirea-a fost, și este, și va fi doar prin Hristos,

Care S-a adus ca jertfă pentru omul păcătos!

El, imaginea fidelă-a Tatălui nostru din cer,

S-a smerit până la moarte și în tot ne-a fost model.

 

Ca și Tatăl, ca și Fiul, Duhul Sfânt e iubitor

Și ne-ajută pân’ la capăt ca să-I fim ascultători.

Vestea-aceasta-a mântuirii azi o ducem lumii-ntregi.

Suflet scump, alege astăzi, El să-ți fie Domn pe veci!

 

 1. Cel ce a murit pe cruce azi slujește-n Sanctuar

Și, ca Mare-Preot vrednic, Domnu-oferă încă har

Și răscumpărare celor care-acceptă jertfa Sa.

Tu, de ce parte te afli? El e Domn în viața ta?

Judecata preadventă, marea Zi a Ispășirii,

O trăim azi. Slavă Celui ce ni-e Domn al mântuirii!

 

 1. Hrist e Dătătorul Legii. Cine-ascultă și-o-mplinește,

Credincios până la moarte, dovedește că-L iubește.

Nicidecum ziua de-odihnă de El nu a fost schimbată,

Ci încumetarea-aceasta „cornul mic” urma s-o facă.

Tu porți semnu-apartenenței? Fii loial Celui Preasfânt,

Dacă vrei cu El, de-a pururi, să fii pe-nnoit Pământ!

 

 1. Matei douăzeci și patru este mica-Apocalipsă:

Boli și falși hristoși, războaie, creștini cu iubire lipsă.

Cum sunt eu? Casa-i pe Stâncă? Am în candelă ulei?

Pun la schimbător talanții, s-aduc rod bogat cu ei?

 

De crezi că tu nu ai daruri sau ai unul ne-nsemnat,

Tu-L primești pe Dătătorul cu-acel dar. Deci, ești bogat!

Lasă ca Apocalipsa să se-ncheie luminos,

Toți, în viața ta, să vadă chipul Domnului Hristos!

 

 1. Evanghelia aceasta a Împărăției este

Pentru-ntreg pământul, astăzi, cea mai actuală veste.

Iată, a sunat în ceruri ceasul judecății Lui.

Vă-nchinați și dați-I slavă numai Creatorului!

Să păziți întreaga Lege și-ntronați pe Hrist ca Domn,

Căci aceasta-i datoria sfântă a oricărui om!

 

 1. Diavolul să-nșele-ncearcă pe toți, chiar pe cei aleși!

Nu ne-nvinge, de-asculta-vom de Isus și vom fi treji!

Ereziile respingem: nemurirea sufletului

Și sfințirea altei zile decât doar Sabatul Lui.

Azi s-aprofundăm Scriptura, să-mplinim al ei Cuvânt!

E singura apărare-n Marea Luptă pe pământ.

 

 1. Când balaurul și fiara din pământ și cea din mare

Se unesc ca să impună-n forță falsa închinare,

Domnul Își cheamă poporul: „Voi, din Babilon, ieșiți!

La păcat și compromisuri Eu nu vreau părtași să fiți!”

Sunt în Babilon atâția oameni sinceri ce doresc

Mântuirea! Eu îi caut? Pentru ei, sunt sol ceresc?!…

 

 1. Lupta e tot mai acerbă. Este timp de sigilare!

Astăzi încă pot alege cui ofer a mea-nchinare.

Ca Avra’m, iubesc pe Domnul, circumcis cu inima?

Sabatu-l sfințesc, urmându-L pe Isus și viața Sa?

Nu vreau nicicum semnul fiarei, ca acei ce Îl hulesc,

Ci, pe fruntea mea, sigiliul Duhului cel’ Sfânt doresc!

 

 1. Știi Armaghedon ce-nseamnă? Cucerirea inimii

Și a minții, nu războiul cu armate mii și mii!

Pe Hristos, în templul vieții eu L-încoronez ca Domn

Și renunț la stricăciunea care este-n Babilon.

De ce parte tu te afli? Și cui vrei să te închini?

Lângă Domnul, vin’ cu mine, s-avem veșnic cer senin!

 

 1. „Începutul și Sfârșitul” – este Cel ce ne-a creat

Și-n curând revine-n slavă-ncoronat ca Împărat.

„Ziua Domnului”, prezisă din vechime până azi,

Chiar în fața morții crude, ca lui Pavel, dă curaj.

 

Revenirea Sa e certă; „orice ochi Îl va vedea”:

Drepții – fericiți; iar ceilalți – toți la munți vor alerga!

Doamne, noi, cu dor în suflet, Te-așteptăm ca să revii,

Să ne iei Acas’, cu Tine, să fim veșnic ai Tăi fii!

 

Magdalena Toma, 18 iunie 2018

 

SINTEZE BIBLICE, TRIM. 2, 2018

| Articole / Stiri |
Despre autor
-