Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 3 – 2018

                 FAPTELE APOSTOLILOR

 

 1. Ca și-apostolilor, Domnul, astăzi ne spune și nouă:

„Lumii-ntregi voi să-Mi fiți martori”, cum model Eu v-am fost vouă!

Duhul Sfânt, la Cincizecimea fiecăruia din’ noi,

Cu putere ne-nzestrează; ne trimite forțe noi,

Ca să pregătim venirea lui Isus pe albul nor.

Pentru-această zi măreață ne-arde sufletul de dor.

 

 1. După ce Hrist Se înalță și în cer e proslăvit,

Peste-apostoli El trimite Duhul Sfânt făgăduit.

Ei vestesc cu îndrăzneală pe Isus și jertfa Sa,

Mântuirea prin credință – ’n limba fiecăruia.

 

Pocăința îi conduce la botez pe cei trei mii,

După predica lui Petru, în acea măreață zi.

Ca la Cincizecime, Doamne, trimite-ne Duhul Sfânt,

Mii, cu Tine, să încheie și-astăzi, veșnic legământ!

 

 1. În biserica primară, toți – un suflet și un gând,

Nelipsiți sunt de la Templu, pe Hristos ei lăudând.

Spiritul înșelăciunii însă aspru e mustrat:

Anania și Safira ne sunt lecții de-nvățat!

 

Prin a Duhului putere, vindecările abundă,

Dar contra apostolilor se stârnește ură cruntă.

Domnul are-n orice vreme-apărători! „Gamaliel”

Poți fi tu pentru aceia ce jertfesc tot pentru Cer!

 

 1. Pentru multele răspunderi, după post și rugăciune,

Sunt aleși primii diaconi, lideri cu înțelepciune,

Cu o reputație bună, demni și plini de Duhul Sfânt,

Implicați în misiune, consacrați, tari în Cuvânt.

 

Printre cei șapte diaconi e Ștefan, om credincios,

Care-L propovăduiește și-L înalță pe Hristos.

Chiar dacă el este primul, care, ca martirii moare,

Evanghelia pătrunde pân’ la margine de zare.

 

 1. Este uimitor cum Domnul, dintr-un tânăr fariseu,

Face-un temerar apostol, serv loial lui Dumnezeu.

Pavel nu mai prigonește, ci, în urma convertirii,

Pleacă la iudei și neamuri cu solia mântuirii.

Spre Damascul vieții tale, te așteaptă Hrist în prag.

Ca și Pavel, tu întreabă-L: „Spune-mi, Doamne, ce să fac”?

 

 1. Pavel și-a-nțeles chemarea, dar și Petru a-nțeles

Că la slava mântuirii au și neamurile-acces.

Și în Lida, și în Iope, Petru minuni săvârșește,

Iar în casa lui Corneliu făr’ prejudecăți pășește.

 

E încătușat de-Agripa, dar de înger – liberat,

Până hotărăște Cerul că lucrarea și-a-ncheiat.

Ca și Petru, Adevărul fără teamă să-l vestim,

Toți să știe că pe Domnul Îl urmăm, căci Îl iubim!

 

 1. Antiohia devine primul centru misionar.

În prima călătorie pleacă Pavel temerar.

Salamina, apoi Pafos, Perga din Pamfilia

Luminate sunt de-apostol, când primesc solia sa.

 

Împreună cu Barnaba-ajunge-n Antiohia

Din Pisidia, urmându-și drumul spre Iconia.

Iar în Listra, după ce ei o minune săvârșesc,

Spun clar tuturor: „Dați slavă numai Tatălui ceresc!”

 

 1. La problemele ivite, forul din Ierusalim

Le dă indicații după minunatul Sfat divin.

Mântuirea, totdeauna, a fost numai prin Hristos,

Nu prin fapte, circumcizii!… doar prin haru-I prețios.

Toți cei ce trăiesc credința în lumina Golgotei,

Acceptați vor fi de Domnul, fie Neamuri sau iudei!

 

 1. Vizitând bisericile cu o grijă specială,

Pavel pleacă în a doua expediție misionară.

„Treci și-ajută-ne”-i chemarea pentru Macedonia,

Și-n Filipi, temnicerul e salvat, și Lidia.

 

Pavel merge-apoi cu Sila-n Tesalonic. Prigoniți,

La Bereea-ajung, la frații ce-n Scripturi erau vestiți.

Prigonit din nou, spre-Atena pleacă Pavel, și-n Corint,

Unde flăcări de credință în noi suflete se-aprind.

 

 1. Persecuția-ndurată nu-l putea opri pe loc

Pe apostol, ci se-ndreaptă cu-al iubirii sale foc

Spre-alte ținte, în a treia expediție misionară.

La Efes, Milet și Troa Ceru-n inimi noi coboară.

 

Mulți renunță la magie; Eutih e înviat.

Vindecări merg mână-n mână cu-Adevărul predicat.

Prin Tir și prin Cezareea-n drumul spre Ierusalim,

Pavel neclintit rămâne, chiar știind planul divin.

 

 1. După cum Agab prezis-a, Pavel este arestat,

Acuzat că spurcă Templul – un zvon neîntemeiat!

Este-apoi dus în Sinedriu, unde, scurta cuvântare,

Între Farisei și ceilalți, a produs o dezbinare.

 

Dar, în următoarea noapte, Domnu-i spune: „Îndrăznește!

Ca-n Ierusalim, la Roma, tu vei duce buna veste”.

Pavel, prin nepot, salvat e de-un complot, și-n Cezareea

Este transferat, sub pază, degrab’, chiar în noaptea-aceea.

 

 1. În anii de-ntemnițare-n Cezareea i-a fost greu…

Felix, Festus și Agripa urmăresc mesajul său,

Dar toți țin mai mult la „scaun”, la vreun favorit păcat

Și nu îl eliberează, deși e nevinovat!

Pavel, tuturor dorește, lui Agripa-n special,

Ca să fie, fără lanțuri, ca el, creștin ideal.

 

 1. După doi ani, Pavel pleacă, însoțit de doctor’ Luca,

Cu alți arestați, la Roma, cum i-a fost dorul și ruga.

Spre insula Malta-i poartă o furtună-ngrozitoare.

Aici, al lui Publius tată, prin el, află vindecare.

 

Până ca martir el moare, mărturie dă oricui…

Evanghelia triumfă și-n casa Cezarului.

Pentru-aceste vremuri, Doamne, fă-ne-un Pavel plin de zel,

Mulți, prin noi, să Te cunoască și, cu ei, să fim în Cer!

 

Magdalena Toma, 20 septembrie 2018

 

 

SINTEZE BIBLICE MAJORI-TRIM. 3, 2018

| Articole / Stiri |
Despre autor
-