Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI–TRIM. 3, 2017

 

EVANGHELIA ÎN GALATENI

 

 1. Evanghelia mântuirii este propovăduită

În Galatia, de Pavel, cel cu inima-nnoită.

Viaţa lui e o minune-a harului izbăvitor,

Care-apostol poate face dintr-un fost persecutor.

 

Când Ştefan, pe malul mării de cristal, îl va vedea,

Tot cu faţa ca de înger strâns îl va îmbrăţişa

Şi vor retrăi-mpreună bucurii de neuitat,

Preamărind pe-Acela care i-a iubit şi i-a salvat!

 

 1. Până-atunci pornim cu Pavel spre Galatia, şi-aici,

Ne uimim cum adunarea se dezbină-n grupuri mici,

Unii, respingând pe Pavel şi-autoritatea lui

Dar chemarea-i adresată chiar din partea Domnului!

 

Alţii, ca şi el, pe vremuri, pentru datini strămoşeşti

Plini de râvnă sunt, şi-n viaţă, plini de patimi omeneşti.

Câte erezii, şi astăzi, se strecoară-ncet, subtil!

Să fim treji, să le respingem, căci vrăjmaşul e abil!

 

 1. Circumcizia şi alte semne ceremoniale

Nu-şi mai au semnificaţii-n timpuri nou-testamentale,

Ci Hristos, jertfit, e totul; circumcizia-inimii

O doreşte El în mine şi în toţi ai Lui copii.

 

„În Hristos, toţi suntem una”. Să trăim asemeni Lui,

Ca şi-n noi să se-oglindească strălucirea cerului!

„Faceti-mi, deci, bucuria” – scrie Pavel hotărât –    

„Şi uniţi fiţi în simţire, ’n dragoste şi în cuvânt!”

 

 1. Nimeni nu va fi vreodată socotit neprihănit,

Împlinind faptele Legii, ci prin Cel ce S-a jertfit!

Ca şi Pavel, vreau a spune: „Am fost răstignit cu-Isus

Şi trăiesc, dar nu trăiesc eu”. El mi-e Domn, iar eu, supus.

 

Mântuirea e, deci, numai prin credinţa în Hristos;

Ea e dovedită-n fapte printr-un caracter frumos.

Eu nu vreau să fac zadarnic harul Său nemărginit,

Ci, prin viaţa mea sfinţită, El să fie-n veci slăvit!

 

 1. Pavel, specialist în Lege, spune totuşi, zi şi noapte,

Că suntem doar prin credinţă mântuiţi, şi nu prin fapte!

Să nu fim şi noi, cei de-astăzi, „galateni nechibzuiţi”,

Căci Hristos un preţ prea mare-a dat ca să fim mântuiţi!

 

El, de sub blestemul Legii, cu drag ne-a răscumpărat,

Ca să fim ai Săi fii nobili, izbăviţi de sub păcat,

Precum Avraam, pe vremuri, care-n El s-a încrezut

Şi-a primit neprihănirea, nume nou şi nou statut.

 

 1. Dumnezeu este-Autorul legământului de har

Şi, ce El făgăduieşte, este piatră de hotar!

Dacă, deci, făgăduinţa e făcută-aşa frumos

Lui Avra’m, ce-n El se-ncrede, şi seminţei lui, Hristos,

 

Ca un testament pe care Dumnezeu l-a întărit,

Nu mai poate fi vreodată desfiinţat sau nimicit!

Atunci, pentru ce e Legea? Ea ne este-ndrumător

Spre Hristos, Mielul de jertfă şi-al nostru Mântuitor.

 

 1. Noi suntem sub paza Legii numai când o respectăm,

Dar cădem sub condamnare, când alegem s-o călcăm.

Legea nu ne mântuieşte, viaţă nu ne poate da!

Aşadar, neprihănitul prin credinţă-n veci va sta!

 

 1. Prin Isus, deosebirea piere între grec, iudeu,

Rob sau slobod, şi, în toate, suntem una-n Dumnezeu.

El, la împlinirea vremii, din iubire a trimis

Pe-al Său Fiu, ca să Se nască şi, aşa cum a promis,

 

Să răscumpere din moarte pe cei ce-L aleg ca Domn,

Să ofere înfiere, moştenire-oricărui om.

Dacă, deci, acum eşti liber, nu te-ntoarce în robie!

Spune: „Tronul vieţii, AVA, Ţi-l ofer pe veşnicie!”

 

 1. 9. Inima lui Pavel bate pentru fraţii galateni

Până când va lua chip Domnu-n viaţa lor, de El fiind demni.

„O, vă rog să fiţi ca mine-ntemeiaţi doar pe Hristos,

Nu pe Lege, nici pe fapte, ci pe haru-I preţios!”

 

Pavel, cu o conduită fără de reproş, mai spune:

„Paşii mei se ţin de Domnul; voi, călcaţi pe-a’ mele urme!

V-am spus adevărul sincer, cum îmi e şi dragostea…

Tuturor m-am făcut totul, pe toţi să-i pot câştiga!”

 

 1. „Spuneţi-mi, vreţi iar robie? Nu ne-a izbăvit Hristos,

Slobozi ca să fim, şi fiii lui Avra’m cel credincios?”

Fiu’-Agarei şi al Sarei ne relevă, în simbol,

Vechiul legământ, prin fapte, şi cel nou – mântuitor.

 

Ca Isaac, tot prin credinţă ne-am născut, c-un nou mandat;

Vrem, deci, să avem, prin Duhul, caracterul nepătat.

Căci, când Dumnezeu promite, sigur El va împlini.

Ca-n Eden, şi azi ne spune: „Ascultaţi, şi veţi trăi!”

 

 1. „Ştiţi cum voi, odinioară, depărtaţi de Cel Preasfânt,

Eraţi robi în lanţul firii şi-al vrăjmaşului cel crunt!

O, rămâneţi tari în Domnul şi nu vă plecaţi din nou

Sub jugul robiei morţii! Fiţi, ai vieţii noi, ecou!

 

Vă mai rog, ca să nu faceţi o pricină de păcat

Din această slobozenie, ci trăiţi demn şi curat!

Toată Legea împliniţi-o! Dragostea-i esenţa ei;

 Pretutindeni să aprindeţi focul Evangheliei!

 

 1. Zic, dar: „Să umblaţi întruna cârmuiţi de Duhul Sfânt;

Pofta firii vechi şi rele să n-o împliniţi nicicând!

Preacurvia, certurile, pizma sau vrăjitoria

Între voi să nu existe, ci iubirea, bucuria,

 

Pacea, facerea de bine, bunătatea şi răbdarea,

Şi credincioşia-n toate, şi blândeţea, şi-nfrânarea!

Fiecare e-o verigă-n lanţul de-aur să vă lege.

Împotriva-acestor roade nu există nicio lege!”

 

 1. „Fraţilor, când în greşeală cade vreunul, voi vegheaţi,

Ridicaţi-l cu blândeţe şi, ispitei, nu cedaţi!

Zilnic sarcina purtaţi-o unii altora, frumos,

Şi veţi împlini cu fapta Legea Domnului Hristos!”

 

Ce veţi semăna, culegeţi – în toate privinţele!

Ştiţi ce nu se pot alege? Numai consecinţele…

„Cât avem prilej, să facem la toţi, bine, mai ales

Fraţilor ce-s în credinţă, care cerul au ales!”

 

 1. Deşi are zeci motive, academic, religios,

Pavel se laudă, totuşi, doar cu crucea lui Hristos.

„Prin ea, lumea-i răstignită faţă de mine, mereu,

Şi eu faţă de-astă lume; sunt rob al lui Dumnezeu!”

 

„Iată, v-am scris cu mari slove şi cu însăşi mâna mea:

În Hristos, făptură nouă fiţi, de astăzi, pururea!”

Vreau să vă repet că suntem mântuiţi doar prin Isus,

Prin a Lui credincioşie! Nu uitaţi, vă rog nespus!

 

EPILOG

 

Doamne, simt un foc în suflet: focul dragostei ce-Ţi port,

Dar, ca Pavel, spun că încă sunt în pământescu-mi cort!

Te aştept, cu dor fierbinte, ca să vii în slava Ta

Şi să-Ţi preamăresc iubirea într-un veşnic OSANA!

 

Magdalena Toma, 15 septembrie 2017

 

  

 

SINTEZE BIBLICE MAJORI, TRIM. 3-2017

| Articole / Stiri |
Despre autor
-