Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 2, 2017

ÎNVĂȚĂTURI DIN EPISTOLELE LUI PETRU

 1. Petru este printre primii ce-L urmează pe Hristos.

E spiritual și sincer, credincios și curajos.

Are calități, desigur, însă are și defecte.

Cu răbdare, Hrist îl urcă pe-ale biruinței trepte.

 

Mărturia lui că Domnul e Fiu al lui Dumnezeu

E și astăzi temelie și-al credinței apogeu.

Scufundarea lui, pe mare, sau a sa tăgăduire,

Îl conduc la pocăință, fiind păstor plin de iubire.

 

 1. Minunată-i moștenirea celor credincioși și buni!

Prin Isus, ei birui-vor și-i așteaptă-n cer cununi.

De aceea, Hrist ne-ndeamnă: „Să fiți sfinți, precum sunt Eu”!

Pentru noi, un preț de sânge a dat bunul Dumnezeu.

Ne-a iubit și mult dorește ca și noi să ne iubim

Cu o dragoste „agape”, după-al Său model divin.

 

 1. Voi sunteți o preoție-mpărătească și-un neam sfânt”,

Un popor pe care Domnul l-a cuprins în legământ;

Pietre vii în templul care e zidit pe „Piatra vie”,

Aducând jertfe plăcute Celui ce e din vecie.

 

O casă duhovnicească suntem și moștenitori

Ai făgăduinței date, prin Avraam, tuturor;

Israel cel vechi și de-astăzi, toți avem o misiune:

Evanghelia s-o ducem pân la margine de lume.

 

 1. „Fiți supuși, ca pentru Domnul, stăpânirii omenești”!

În vorbire, în purtare, în tot, fiți duhovnicești!

Supuneți-vă-n familii unii altora; fiți buni,

Purtând ca podoabă-aleasă-nsemnul unei alte lumi!

S-ascultați mai mult de Domnul, când conflictele apar!

Tuturor voi să dați cinste! Fiți creștini demni, ideali!

 

 1. „Toți să fiți cu-aceleași gânduri; să simțiți unii cu alții!

Fiți smeriți, trăiți în pace și iubiți-vă ca frații!”

Pentru că Hristos, pe cruce, ne-a purtat păcatul greu,

Noi să părăsim păcatul, trăind pentru Dumnezeu!

 

Predica cea mai frumoasă, mai puternică din lume,

Este viața nouă-n care firea pământească-apune.

Azi, sfârșitul e aproape! Să veghem, să ne rugăm,

Să fim primitori de oaspeți și-n tot, slavă Lui să-I dăm!

 

 1. Dar când vine încercarea, pentru că-L urmăm pe-Isus,

Tari să fim, pe El iubindu-L decât orice mai presus!

Gata să fim totdeauna să răspundem tuturor,

Cu blândețe, de nădejdea-n bunul Domn Mântuitor.

 

Chiar batjocoriți de suntem, prigoniți, persecutați,

Noi în Ziditor ne-ncredem, pentru cer fiind sigilați.

Azi, în cer, e judecata celor care gem, suspină…

De nimic să nu ne temem! Domnu-i gata să revină!

 

 1. În biserica primară, cei chemați ca să slujească

Se rugau, cerând putere, har și dragoste cerească.

„Păstoriți de bunăvoie turma vouă-ncredințată

Și dați-vă pilde turmei, printr-o viață fără pată!”

 

„Cu smerenie, în toate, voi să fiți împodobiți!”

Fie că sunteți prezbiteri sau păstori, să fiți uniți!

„Diavolul vă dă târcoale ca un leu neobosit.

Fiți, dar, treji, tari în credință, credincioși pân la sfârșit!”

 

 1. În epistola lui Petru, minunatul Domn Isus

Este tema prevalentă, Cel ce ne-a iubit nespus.

Prin jertfirea Lui pe cruce, din păcat ne-a izbăvit,

Fiecărui om dând șansa de-a putea fi mântuit.

 

Dar, din adâncimea morții, Dumnezeu L-a înviat

Și „Hristos, Mesia, Unsul” este-n slavă înălțat.

El e Domn aici și-n ceruri. Este și în viața mea?

O, atunci când reveni-va, mă va lua în slava Sa.

 

 1. Frații mei, vă-ndemn, „de-aceea, dați-vă și voi silința

Să uniți credința voastră cu fapta și cunoștința;

Cu-nfrânarea și răbdarea, cu evlavia de sus;

Dragostea de frați; de oameni!” Fiți asemeni lui Isus!

Totdeauna „faceți cinste numelui sfânt de creștin!”

Curajoși în fața morții, de credință să fiți plini!

 

 1. După ce-am urcat pe „scara” cu opt trepte-nalte, sfinte,

Mai departe – spune Petru – „facem bine-a lua aminte

La Cuvântul prorociei, până când va răsări

Luceafărul dimineții-n viața noastră”, zi de zi.

„Căci Scriptura n-a fost scrisă prin voința omului,

Ci prin Duhul Sfânt”. De-aceea, credem doar Cuvântul Lui!

 

 1. Și-azi profeții, ’nvățătorii mincinoși se înmulțesc,

Însă neclintit rămâne Cuvântul dumnezeiesc.

Slobozenia nu-i rodul celor ce-s robi stricăciunii

Și mereu duc în păcate pe cei smulși din valul lumii.

 

N-a cruțat Hrist lumea veche, nici pe îngerii-apostați.

Domnul știe ca să scape pe cei credincioși, curați.

Așadar, ca să fim liberi, să rămânem la „Stă scris”!

Cu Hristos ca Domn în viață, nimeni nu va fi învins.

 

 1. Astăzi, ca întotdeauna, sunt „mulți batjocoritori”.

„Domnul însă nu-ntârzie” revenirea Sa pe nori,

„Ci dorește ca niciunul să nu piară în păcat”,

Ziua Lui să ne găsească cu veșmântul alb, curat.

„Deci, fiindcă-aceste lucruri în curând se vor strica,

Să fim oameni sfinți în totul și grăbind venirea Sa”!

 

 1. Câteva teme majore din scrisorile lui Petru

Ne-amintesc cât de prielnic este și astăzi momentul

Să trăim pentru Acela care ne-a răscumpărat

Cu-al Său sânge „din deșertul fel de viață” și păcat.

 

Da, „sfârșitul lucrurilor este-aproape”! Hrist revine.

Să fim tari în persecuții, credincioși până la fine!

Doar Scriptura să ne fie Temelie, Scut și Stea,

Până ne va lua cu Sine în Împărăția Sa! AMIN

 

Magdalena Toma, 15 iunie 2017

SINTEZE BIBLICE MAJORI, TRIM. 2, 2017

| Articole / Stiri |
Despre autor
-