Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 1 – 2019
EVANGHELIA DE PE PATMOS

1. „Evanghelia de pe Patmos” e trimisă lui Ioan
Ca să fie mărturie-oricărui om, din neam în neam.
Deși cu limbaj simbolic, cartea-Apocalipsa este
O descoperire-a Celui care pe toți ne iubește.

Multele evenimente de când Domnul S-a-nălțat,
Până când veni-va-n slavă ca-Mpărat glorificat,
Sunt aproape de-ncheiere! Vă-ndemn să ne pregătim,
Să-I fim stele în coroană. Cu Ioan, zic: „Da. Amin!”

2. Singur, exilat pe Patmos, Ioan este vizitat
De Isus, ce îi prezintă viziuni chiar în Sabat.
Cel dintâi, Cel de pe urmă, Domnul lumii noastre-ntregi,
E-n mijlocul sfeșnicelor Cel ce-i viu în veci de veci!

El cunoaște-n amănunte starea bisericii Sale
De atunci… și până astăzi, și trimite-avertizare,
Arătând ce-i rău, ce-i bine-n fiecare perioadă
Tu primești a Sa mustrare? Eu, da, s-aduc multă roadă.

3. Dacă în Efes creștinii își pierd dragostea dintâi,
Pân’ la moarte, ca în Smirna, credincios tu să rămâi!
Să respingi orice eroare, cum Pergam e sfătuit,
Iar ca Tiatira, ține cu tărie ce-ai primit!

Ca în Sardes, fii tu unul care-n alb e îmbrăcat!
Întărește ce-i pe moarte; fii creștin adevărat!
Filadelfia să-ți fie ghid de evanghelizare!
Laodiceean fierbinte fii, dând Domnului onoare!

4. Cu Ioan, în viziune, privim sala tronului…
Ne-nchinăm cu heruvimii înaintea Domnului.
„Vrednic este Mielul care, cu-al Său sânge scump vărsat,
Pentru ceruri, din iubire, pe noi ne-a răscumpărat!”
Cine-n sanctuarul vieții tron dă Celui din ’nălțime,
Plin de Duhul Sfânt trăi-va propria lui Cincizecime!

5. Mielu-i vrednic să ia cartea și pecețile să-i rupă!
Cel pe calul alb, cunună dă acelor ce-L ascultă.
Roșul cal – pecetea-a doua – reprezintă persecuții
Pentru cei ce Evanghelia o vestesc și-s tari ca munții.

Când pecetea-a treia rupe, calul negru dă semnal:
Foamete și-n trup, și-n suflet; pâinea, numai la cântar!
La pecetea-a patra, iată, cal gălbui s-a arătat;
Moartea seceră vieți sfinte-n Evul Mediu-ntunecat.

Când pecetea-a cincea rupe, strigăt urcă pân’ la tron;
Sub altar gem sufletele ce-au plătit cu viața lor.
În timpul peceții-a șasea, semne-n cer și pe pământ
Prevestesc că Domnul vine. Oare, pregătit eu sunt?!

6. Îngerii, azi, sigilează pe poporul Celui Sfânt:
Cei ce împlinesc porunca-n fapte, vorbe și în gând.
Atât cei din marea gloată, cât și grupul special,
Sunt biruitorii fiarei, de ne-nvins și temerari.
Îmbrăcați în haina albă a neprihănirii Lui,
Fără de minciună-n gură, sunt comoara Cerului.

7. Trâmbițele-ncep să sune după moartea lui Isus.
Sunetul lor răsuna-va până la al vremii-apus,
Când, cu mâna ridicată, Cel viu jură că „zăbavă
Nu va fi” – până ce-n lume Adevărul toți îl află.

„Cărticica dulce-amară”, cei „doi martori” prorocind,
Pagini de istorie sfântă sunt, pe Domnul preamărind.
Azi, când judecata-n ceruri este gata-a se-ncheia,
Să rămânem lângă Domnul, neclintiți spre a-L urma!

8. Lupta începută-n ceruri între Diavol și Hristos,
Pe pământ e continuată-n fiecare păcătos.
Pe deplin înfrânt la cruce, Diavolul luptă-n ascuns
Contra celor ce țin Legea, Mărturia lui Isus.

Persecuția și forța, iar acum, înșelăciunea,
Sunt metodele Satanei de-a distruge toată lumea.
Nu putem să fim neutri! Eu aleg azi să mă-nchin,
Alături de „rămășiță”, numai Mielului divin.

9. Fluvii mari au curs, de sânge, când acel „nelegiuit” –
Fiara ce iese din mare – pe cei sfinți i-a prigonit.
Dar și fiara ridicată din pământ vrea „măreție”!!!
Știi că ziua de-nchinare e test de credincioșie?

Cei ce de Hristos ascultă vor primi sigiliul sfânt,
Iar toți ceilalți, semnul fiarei, la stânci și la munți strigând.
Astăzi, Domnul milei încă mijlocește-n sanctuar.
Fă alegerea cea bună de-a-L urma, cât mai e har!

10. Pe tot globul se vestește Evanghelia, tuturor,
Și ne cheamă să-I dăm slavă singurului Creator!
Dar oricine bea din vinul Babilonului „căzut”
Și primește semnul fiarei, de regret va fi umplut.
Iată-„aici este răbdarea sfinților care păzesc
Legea Sa și au credința lui Isus”, căci Îl iubesc!

11. Semnele venirii Sale elocvente-s pe pământ.
Vestea bună ia amploare prin puterea Celui Sfânt.
Însă harul se va-nchide! „Eufratul” va seca!…
N-aștepta „Armaghedonul”! Luptă pentru viața ta!
Ce alegi să-ți fie partea? Ultimele șapte-urgii
Sau biruitor al fiarei și cu Domnu-n veșnicii?!…

12. După-atâta suferință câtă-n lume-a generat,
Va sosi și ziua-n care Babilonu-i judecat!
Stând pe „fiara stacojie”, „desfrânata Babilon”
Vrea în cât mai multe inimi să-și așeze al său tron.

Dar o voce se aude: „O, poporul Meu, ieșiți
Din mijlocul ei, degrabă, să nu fiți de plăgi loviți!”
Ce fac eu pentru cei sinceri, care-n Babilon azi sunt?
Mărturia vieții mele să-i conducă spre Cel Sfânt!

13. Domnul e Biruitorul! Pe Satana l-a învins
Și-n pustie, și la cruce! Pentru veci e-al slavei Prinț!
Tot ce-am suferit aicea, întrebări fără răspuns,
Ne vor fi clarificate chiar de bunul Domn Isus.

Când se va-ncheia mileniul, vom cânta glorificând
Pe Acela ce va face un cer nou și-un nou pământ.
Tot ce îmi doresc fierbinte și-ți doresc nespus și ție
E să fim „sfinți pentru Domnul” și cu El pe veșnicie!

Magdalena Toma, 22 martie 2019

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 1 – 2019

| Articole / Stiri |
Despre autor
-