Legea veșnică

Views

Adam a călcat Legea nescrisă,
N-a crezut pe Domnul și n-a ascultat.
Starea bună de Satan promisă,
A dus doar la moarte, durere, păcat.

Porunci de iubire pe munte s-au dat,
Săpate în piatră de mâna de foc,
Făpturi Creatorului s-au închinat,
Și în chivot Legea a avut sfânt loc.

Astăzi e înscrisă-n inimă prin har,
S-ascult de ea prin Duhul tot mereu,
Haina cea albă primită în dar,
Prin credință de la Hristos, Domnul meu.

Oglindă a caracterului divin,
În centrul marii lupte așezată,
Legea arată clar Cui mă închin,
Dacă ascult de ea, unde mă-ndreaptă.

Legea, Evanghelia s-au împletit.
Dreptatea și mila prin Hristos slujesc,
Păcătosu-ntors este mântuit,
Puteri de luptat creștinii primesc.

Ziua a șaptea, zi de sărbătoare,
Popas de odihnă primit în Eden,
Arată lumii Cui dăm ascultare.
Omului ce trece, Domnului solemn?

Ne-aduce aminte, Sabatul păstrat,
De Creatorul căci de El depindem,
Din păcat și moarte ne-a răscumpărat,
El ne sfințește, mâna Lui să prindem! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Legea veșnică

About The Author
-