Iubire de oameni

Views

Hristos în noi, așteaptă omenirea
În viața noastră zi de zi,
Prin fapte vor să ne-mplinim menirea
Și dragostea în modul de-a sluji.

Să fim oricui o binecuvântare
Chiar când pe Isus nu vrea a-L urma,
Odihna, pacea e dorința mare
Și mângâiere mulți vor căuta.

Din degradare este ridicat,
Și cel mai slab e transformat prin har,
Înnobilat, sfințit și rafinat,
Vinovăția nu-l apasă iar.

E-o mare sete după simpatie,
Apreciere, amabilitate.
O-ncurajare este apă vie,
Se iau poveri cu bunătate.

Prietenie, milă, compasiune,
Atenți la orișice nevoie,
Sunt toate cuprinse în misiune
Și pentru noi cerească voie.

Încrederea de câștigăm apoi
Își vor dori curând iertarea
Alinătorului din sfinte foi,
Venind la El, cerând salvarea.

Nevoi de vindecare sau sociale,
Emoționale, financiare,
Așteaptă împlinire azi pe cale.
Stăm gata. Iubirea e-n lucrare. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Iubire de oameni

About The Author
-