Views

Aspru timp de strâmtorare
cu nori negri se arată,
criza vine tot mai mare,
hrana este limitată.

Catastrofe naturale,
secetă sau inundații,
cutremure, uragane,
accidente, radiații…

Nu scutit de încercare
caracter se șlefuiește.
Prin rugă stăruitoare
creștinul ocrotit este.

Sub a Cerului aripă,
prin har de sus îndurate,
încercările de-o clipă
calități dezvoltă toate.

Suferința ne-ntărește
aducând răbdare, zel.
Cel ce suflete iubește
neobosit rămâne el.

În balanță stau deodată
existența, ascultarea,
micul compromis se-arată
să păteze azi cărarea…

Porunca – făgăduință
să-mplinim neștiind urmare.
Hrană, viață prin credință
vom avea cu-ndestulare! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

În vremuri grele

Despre autor
-