55
Views

Înconjurat de adolescenți, noul pastor de tineret, cu mânuși în mâini, descarcă un camion plin cu brazi. Aerul rece, luminile multicolore instalate prin pomi, difuzoarele cu muzica de crăciun, întregesc cadrul acestei seri de Decembrie. Adolescenții, băieți și fete din Biserică, râd și vorbesc toți deodată dând din mână în mână brazii. Trecând încet cu mașina pe lângă parc, privesc compătimitor pe acest tânăr pastor, care, în loc să ofere studii biblice, a transpirat cărând brazii… Dintr-o dată încep să mă îndoiesc de spiritualitatea acestui pastor fără experiență…

***

În fond, ce înseamnă SPIRITUALITATE? Încerc să caut definiții, întorcând paginile…

Termenul cuprinde un conglomerat de valori caracteristice unei persoane…

COMPASIUNE – grijă, bunătate, considerație, simpatie față de cineva în nevoie

INTEGRITATE – trăire în adevăr, cinste

EXCELENȚĂ – cea mai înaltă calitate, finețe, superioritate

LIBERTATE – voință liberă, autonomie, acordarea acestui drept și altora…

DREPTATE – corectitudine, imparțialitate, logică

CURĂȚIE – puritate, claritate, limpezime, transparență…

UMILINȚĂ – asumarea naturii care îți aparține…

Termenul spiritualitate are sens când toate valorile acestea sunt prezente.

Ofer această definiție comentatorilor care au pus la îndoială misiunea site-ului www.reinviesperanta.com . Spiritualitate înseamnă:

COMPASIUNE pentru victime, dovezile vii ale abuzului sexual, femei sensibilizate pentru toata viata, care au nevoie de un tratament delicat, îndelung, și nu acuzația că sunt obsedate…

INTEGRITATE, cinste în evaluarea acestor cazuri a caror gravitate nu poate fi înțeleasă de cei care nu au experimentat tragedia.

EXCELENȚĂ în tratarea acestor cazuri privind atât victima cât și agresorul, cu scopul de a se preveni fenomenul, din considerație față de copii de astăzi.

LIBERTATE de exprimare a victimelor și a familiilor lor, fără acuzația că nu iartă, nu iubesc sau se răzbună pe agresorii lor…

DREPTATE indiferent de numele sau de identitatea agresorului, fără a li se transmite victimelor o rușine care nu le aparține.

CURĂȚIE, claritate privind efectele netratării abuzului asupra persoanelor din afara Comunității în care tăiesc victimele.

UMILINȚĂ recunoașterea vulnerabilității ființei umane în condițiile Marei Lupte între bine și rău.

***

”Programul nostru are ca scop să vindem brazi pentru un proiect misionar…” ne spune unul dintre băieți, zâmbind fericit…

“Am petrecut peste o suta de ore de cea mai înaltă calitate cu adolescenții mei” anunță și pastorul în Comunitate, la sfârșitul sezonului…

Dr MargiAnne Isaia MD MPH

Definitie

Despre autor
-