„Cum să traiești sănătos și fericit”, o carte de dr. Simona Ciobanu

402
Views

CUM SĂ TRĂIEȘTI SĂNĂTOS ȘI FERICIT

@ Copyright  – dr. Simona Ciobanu – Toate drepturile rezervate. Reproducerea sub orice formă este strict interzisă, drepturile de copiere aparținând exclusiv autoarei.

DESPRE AUTOR
– Dr. CIOBANU, medic specialist medicină generală/medicină de familie din 2000
– Experiență în neurologie, medicină internă, nutriție, geriatrie, oncologie
– Absolventă a cursului de Nutriție și Sănătate publică al Universității LOMA LINDA, SUA
– Absolventă a Universității de Medicină „Carol Davila” din București în 1995
– A lucrat ca medic de familie în București.
– Din 2007-2011 a lucrat în diferite spitale din Belgia
– Din 2012 pâna în prezent lucrează în Franța

Dacă aveţi întrebări legate de materialele prezentate, puteţi scrie autoarei dând click aici.

Înapoi la cuprins

Puteti citi mai jos întreaga carte în format pdf

INTRODUCERE

Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea Sa: „Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.” (Geneza 1:27) Dumnezeu i-a stabilit omului atât legi fizice, care guvernează organismul uman și a căror nesocotire produce: boală, suferință și moartea prematură, cât și legi morale, Cele Zece Porunci, care se rezumă la: să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră, cu tot cugetul nostru și cu toată ființa noastră și să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, vezi Evanghelia după Matei, cap. 22, versetele 37- 40.

Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu o forță vitală deosebit de mare. Adam și primele generații de oameni trăiau peste 900 de ani! Când l-a creat pe om, Dumnezeu i-a hotărât ca hrană fructele și zarzavaturile: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața  întregului pământ și orice pom, care are în el rod cu sămânță: aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului, și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost.” (Geneza 1:29) A fost contrar planului lui Dumnezeu ca animalele să fie ucise pentru a fi mâncate. După ce Adam și Eva au păcătuit prin neascultare de porunca lui Dumnezeu și prin încrederea arătată șarpelui, care era diavolul travestit, Dumnezeu a rostit primul blestem asupra pământului și i-a permis omului să mănânce și iarba de pe câmp: cerealele, vezi Geneza 3:17-19. Al doilea blestem asupra pământului Dumnezeu l-a rostit după ce Cain l-a ucis pe fratele său Abel, pentru că faptele lui Cain erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. (Vezi întâia epistolă a lui Ioan, cap. 3, versetul 12.)

Oamenii care au trăit înainte de potop, au mâncat carne fără ca Dumnezeu să le dea voie. Consumul de carne stârnește instinctele animalice și inhibă puterea de stăpânire de sine, controlul voinței și al conștiinței luminate de Duhul Sfânt, capacitatea de a se cunoaște pe sine, a înțelege voia lui Dumnezeu și motivul pentru care ne-a creat: acela de a-I da slavă prin ascultare voioasă și slujire neegoistă a semenilor noștri. Datorită consumului de carne, oamenii au devenit foarte josnici, desfrânați și violenți. Dumnezeu nu a putut să-i mai rabde, a rostit al treilea blestem asupra pământului și i-a nimicit prin potop. (vezi Geneza 6:6 și 7). Nu l-a cruțat decât pe Noe, care era un om neprihănit cât și pe familia lui: soția, cei 3 fii ai săi și soțiile lor. (vezi Geneza 6:9 și 7:1)

După potop, când vegetația nu era încă refăcută și ca să scurteze viața păcătoasă, Dumnezeu a permis oamenilor să mănânce din carnea animalelor curate (vezi Leviticul cap.11), dar fără grăsime și sânge. (vezi Leviticul 3:17). Nu aveau voie să mănânce animale sugrumate, moarte de boală sau sfâșiate de fiare. Dumnezeu le-a interzis să mănânce viețuitoarele necurate: iepurele, porcul, lebăda, pelicanul, barza, târâtoarele, etc. Aceasta a fost o soluție temporară, pentru că Dumnezeu i-a avertizat asupra efectelor nocive ale consumului de carne. În urma consumului de carne, înălțimea și durata de viață a oamenilor a scăzut în mod dramatic, de exemplu, despre Iosif se consemnează că a trăit 110 ani. (vezi Geneza 50: 22).

Deși suferințele, bolile, mizeria și moartea sunt rezultatele unei viețuiri păcătoase și ale neascultării de legile divine, Dumnezeu privește cu milă la neamul omenesc căzut. El nu l-a lăsat fără vindecare, ci L-a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. (vezi Evanghelia după Ioan 3:16) Prin credința în meritele și jertfa Domnului Iisus pentru păcătoși, omul capătă iertare și vindecare de păcat, iar prin remediile naturale, simple și la dispoziția fiecăruia, omul poate găsi alinare și vindecare de bolile trupului și ale minții. Pe Dumnezeu L-a costat viața Fiului Său iubit ca să ne răscumpere din felul păcătos de viețuire, să ne redea sănătatea și viața veșnică, vezi întâia epistolă a lui Petru, cap. 1, versetele 18-20: „ …căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană”. Dumnezeu ne-a dat legile sănătății ca să ne asigure dezvoltarea armonioasă și sănătatea trupului nostru, pe care l-a destinat să fie templul Duhului Său cel Sfânt. Dacă noi nesocotim aceste legi, prin dedarea la lăcomie și satisfacerea unui apetit pervertit, prin consumarea drogurilor (alcool, tutun, cafea, etc), prin munca peste măsură și neglijarea sfințirii zilei de odihnă, prin sedentarism, lipsa expunerii la aerul curat și lumina soarelui, prin folosirea insuficientă a apei, atât intern, cât și extern, prin necumpătare și neîncredere în dragostea și puterea lui Dumnezeu, atunci trupul nostru va suferi și mintea nu va mai putea înțelege voia lui Dumnezeu pentru a o împlini. Nici Duhul Sfânt nu va putea locui în acești oameni ca să-i călăuzească și să-i apere în vremuri de primejdie. Despre acești oameni care nimicesc templul lui Dumnezeu, apostolul Pavel spune că Dumnezeu îi va nimici.(vezi 1 Corinteni 3: 16,17).

Cei opt factori naturali de vindecare pe care Dumnezeu i-a pus la dispoziția noastră sunt:

  • dieta vegetariană,
  • apa,
  • aerul curat,
  • soarele,
  • exercițiul fizic,
  • odihna,
  • încrederea în puterea lui Dumnezeu,
  • cumpătarea în toate lucrurile.

_______________

@ Copyright  – dr. Simona Ciobanu – Toate drepturile rezervate. Reproducerea sub orice formă este strict interzisă, drepturile de copiere aparținând exclusiv autoarei.

 

„Cum să traiești sănătos și fericit”, o carte de dr. Simona Ciobanu

| Articole / Stiri, Dr. Ciobanu Simona, Sanatate |
About The Author
-