273
Views

DR. CIOBANU SIMONA, MEDIC SPECIALIST MEDICINA GENERALA / MEDICINA DE FAMILIE  
Absolventă a cursului de Nutriţie şi Sănătate publică al Universităţii LOMA LINDA, SUA  

Dumnezeu l-a creat pe om după chipul şi asemănarea Sa: „Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” (Geneza 1:27) Dumnezeu i-a stabilit omului atât legi fizice, care guvernează organismul uman şi a căror nesocotire produce: boala, suferinţa şi moartea prematură, cât şi legi morale, cele 10 porunci, care se rezumă la: să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră, cu tot cugetul nostru şi cu toată fiinţa noastră şi să ne iubim aproapele ca pe noi înşine, vezi Evanghelia după Matei, cap. 22, versetele 37-40.

Piramida-Mancare-LL

Piramida cu mancare vegetariana – Universitatea Loma Linda / WikiBooks

Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu o forţă vitală deosebit de mare. Adam şi primele generaţii de oameni trăiau peste 900 de ani! Când l-a creat pe om, Dumnezeu i-a hotărât ca hrană fructele şi zarzavaturile: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului, şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Şi aşa a fost.” (Geneza 1:29) A fost contrar planului lui Dumnezeu ca animalele să fie ucise pentru a fi mâncate. După ce Adam şi Eva au păcătuit prin neascultare de porunca lui Dumnezeu şi prin încrederea arătată şarpelui, care era diavolul travestit, Dumnezeu a rostit primul blestem asupra pământului şi i-a permis omului să mănânce şi iarba de pe câmp: cerealele, vezi Geneza 3: 17-19. Al doilea blestem asupra pământului Dumnezeu l-a rostit după ce Cain l-a ucis pe fratele său Abel, pentru că faptele lui Cain erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite, vezi întâia epistolă a lui Ioan, cap. 3, versetul 12.

Oamenii care au trăit înainte de potop, au mâncat carne fără ca Dumnezeu să le dea voie. Consumul de carne stârneşte instinctele animalice şi inhibă puterea de stăpânire de sine, controlul voinţei şi al conştiinţei luminate de Duhul Sfânt, capacitatea de a se cunoaşte pe sine şi a înţelege voia lui Dumnezeu şi motivul pentru care ne-a creat: acela de a-I da slavă prin ascultare voioasă şi slujire neegoistă a semenilor noştri. Datorită consumului de carne, oamenii au devenit foarte josnici, desfrânaţi şi violenţi. Dumnezeu nu a putut să-i mai rabde, a rostit al treilea blestem asupra pământului şi i-a nimicit prin potop, vezi Geneza 6: 6 şi 7. Nu l-a cruţat decât pe Noe, care era un om neprihănit şi familia lui: soţia, cei 3 fii ai săi şi soţiile lor. (vezi Geneza 6: 9 şi 7:1)

După potop, când vegetaţia nu era încă refăcută şi ca să scurteze viaţa păcătoasă, Dumnezeu a permis oamenilor să mănânce din carnea animalelor curate (vezi Leviticul cap.11), dar fără grăsime şi sânge, vezi Leviticul 3: 17. Nu aveau voie să mănânce animale zugrumate, moarte de boală sau sfâşiate de fiare. Dumnezeu le-a interzis să mănânce vieţuitoarele necurate: iepurele, porcul, lebăda, pelicanul, barza, târâtoarele, etc. Aceasta a fost o soluţie temporară, pentru că Dumnezeu i-a avertizat asupra efectelor nocive ale consumului de carne. În urma consumului de carne, înălţimea şi durata de viaţă a oamenilor a scăzut în mod dramatic, de exemplu, despre Iosif se consemnează că a trăit 110 ani, vezi Geneza 50: 22.

Deşi suferinţele, bolile, mizeria şi moartea sunt rezultatele unei vieţuiri păcătoase şi ale neascultării de legile divine, Dumnezeu priveşte cu milă la neamul omenesc căzut. El nu  l-a lăsat fără vindecare, ci L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (vezi Evanghelia după Ioan 3:16) Prin credinţa în meritele şi jertfa Domnului Iisus pentru păcătoşi, omul capătă iertare şi vindecare de păcat, iar prin remediile naturale, simple şi la dispoziţia fiecăruia, omul poate găsi alinare şi vindecare de bolile trupului şi ale minţii. Pe Dumnezeu L-a costat viaţa Fiului Său iubit ca să ne răscumpere din felul păcătos de vieţuire, să ne redea sănătatea şi viaţa veşnică, vezi întâia epistolă a lui Petru, cap. 1, versetele 18-20: „căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană”. Dumnezeu ne-a dat legile sănătăţii ca să ne asigure dezvoltarea armonioasă şi sănătatea trupului nostru, pe care l-a destinat să fie templul Duhului Său cel Sfânt. Dacă noi nesocotim aceste legi, prin dedarea la lăcomie şi satisfacerea unui apetit pervertit, prin consumarea drogurilor (alcool, tutun, cafea, etc), prin munca peste măsură şi neglijarea sfinţirii zilei de odihnă, prin sedentarism, lipsa expunerii la aerul curat şi lumina soarelui, prin folosirea insuficientă a apei, atât intern, cât şi extern, prin necumpătare şi neîncredere în dragostea şi puterea lui Dumnezeu, atunci trupul nostru va suferi şi mintea nu va mai putea înţelege voia lui Dumnezeu pentru a o împlini. Nici Duhul Sfânt nu va putea locui în aceşti oameni ca să-i călăuzească şi să-i apere în vremuri de primejdie. Despre aceşti oameni care nimicesc templul lui Dumnezeu, apostolul Pavel spune că Dumnezeu îi va nimici, vezi 1 Corinteni 3: 16,17.

Cei opt factori naturali de vindecare pe care Dumnezeu i-a pus la dispoziţia noastră sunt: dieta vegetariană, apa, aerul curat, soarele, exerciţiul fizic, odihna, încrederea în puterea lui Dumnezeu, cumpătarea în toate lucrurile.

Cititi intreg articolul in fisierul inclus aici in formatele pdf (Acrobat Reader) si doc (Microsoft Word).

CUM SA TRAIESTI SANATOS SI FERICIT (pdf)
CUM SA TRAIESTI SANATOS SI FERICIT (doc)

 

Cum sa traiesti frumos si sanatos

| Articole / Stiri |
Despre autor
-