Criza și refacerea

Views

Oricât de aspră-i furtuna
nu suntem singuri nicicând,
EL e cu noi totdeauna
lacrimi, lipsuri traversând.
––––––––-
Neclintiți în ascultare
de porunca Celui Sfânt,
Necedând în închinare
sigilați sunt în curând.

Zi de zi e pregătirea
pentru criza ce-o veni
Dar și așteptând venirea
puterii Ploii Târzii.

Mare este secerișul,
grâu curat cu bobul plin,
Căci Biserica-i trimisul
în lucrare pe deplin.

Ea mult strigă cu tărie
Azi ieșiți din Babilon,
Părăsiți idolatrie,
Hristos singur Etalon!

Biblia apoi ne-arată
Marea luptă s-a-ncheiat.
Frate, Prieten și Tată
pe pământ, azi ți-e-Mpărat!

Ce speranță fericită
e venirea lui Isus!
Revederea mult dorită
celui în țărână pus…

Învierea, transformarea
cu un trup nepieritor,
Dă la mântuiți onoarea
de a fi judecători.

În mileniu ei au parte
să-nțeleagă plini de-amar
Respingerea ce-i desparte
de cei dragi căzuți din har.

Vai, a doua înviere,
și asaltul celor răi,
Focul arzând cu putere,
Nou Eden mai bun ca-ntâi…

Rău, neadevăr uitate,
păcat, moarte s-au topit,
Niciun strop de nedreptate
nu mai este de găsit.

Legea dragostei din ceruri
fluturând pe Nou Pământ,
Caracterul drept de-a pururi
sunt în Univers drag cânt. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Criza și refacerea

About The Author
-