Amăgiri

Views

Puțini cred în înviere
Dar sunt mulți ce întăresc –
Sufletul în veci nu piere –
Și-n spiritism se-amăgesc…

Alți resping porunca-a-patra
Și odihna Domnului,
Ei aleg o zi și gata
E sabatul omului.

Oamenii doresc să fie
Ei înșiși tari dumnezei,
Sentimentele să ție
Stâlpi pentru să faci, să vrei.

Vin persoane decedate
Să ne-aducă lumini noi?
Sau Cuvântul dat deoparte
Ca neinspirat apoi…

Doamne, dă-ne-nțelepciune,
Și discernământ de sus,
Peste noi armura pune,
Val de erori ne-a ajuns…

Cuvântul lui Dumnezeu,
Închinarea la Isus,
Să le schimbe n-a fost greu,
Zei și idoli – sfinți ajunși.

Tradiții și obiceiuri,
Superstiții în lung șir,
De pe egiptene plaiuri,
Al Babilonului vin…

Emoții și sentimente,
Dorim semne și minuni?
Sau decizii foarte-atente,
Credincioși loiali și buni?

Când urmăm propria voință
Nu slujim lui Dumnezeu.
N-avem strop bunăvoință,
Supărați cârtim mereu,

Adevăruri sfințitoare
Nicio urmă n-au lăsat?
Mărturie iubitoare
Noi nu dăm cu-adevărat!

Predicând prin comportare,
Biruind prin sânge sfânt,
Vom fi printre-aceia care
Moștenesc Noul Pământ! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Amăgiri

About The Author
-