22
Views

franturi

Isus ne-a adus cerul mai aproape….ca nu cumva veşnicia să fie exclusă din preocupările noastre. (E.G. White, The Signs of the Times, 4 aprilie 1895)

„Atunci am văzut un cer nou şi un pământ nou pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră.” (Apocalipsa 21,1)

„Când ochii noştri vor privi acea lume de frumuseţi pe care acum abia o întrezărim prin microscop, când vom privi gloriile cerului, scrutate acum cu privirea de la distanţă prin telescop, când rugina păcatului va fi îndepărtată, întregul pământ va apărea în „frumuseţea Domnului Dumnezeului nostru”. Ce domeniu vast va fi deschis studiului nostru! Acolo, cercetătorul ştiinţei va putea citi rapoartele creaţiunii şi va mai găsi nicio referire la legea răului. El va putea asculta muzica vocilor naturii şi nu va mai descoperi nicio iotă de tânguire, nici un ton de durere […] Toate comorile universului vor putea fi cercetate de copiii lui Dumnezeu . Cu o plăcere inexplicabilă, vom intra în bucuria şi înţelepciunea fiinţelor necăzute. Vom avea parte de comorile obţinute de-a lungul veacurilor petrecute în contemplarea lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu.” (E.G. White, Education, pag. 303, 307)

› citește în continuare

Revista Re:spiro – Frânturi de cer (versete și citate despre cer)

About The Author
-