50
Views

Pentru studiu, meditație și dezbatere

…”știți… ați auzit… vi s-a făcut cunoscut…v-ați gândit la întemeierea pământului?”- Is 40,21

–––––––––––

Având în vedere că în Calendarul Adventist între 7 și 14 ianuarie este Săptămâna Creației, cred că este potrivit și aducător de binecuvântare dacă  revedem câteva aspecte importante ale mărețului fapt divin datorită căruia existăm.

–––––––––––

 1. Cine a facut tot ce se vede?-Gen 1,1,2; Is.40,21,22,26-28; Coloseni 1:16-17-Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt
 2. Cum?– Psalm 33,6.9 -prin puterea Cuvântului Său!
 3. Când?-În urmă cu 6000 de ani-Gen 5;11;Matei 1,1-14
  1.                   i.      Fericirea fiinţelor create
  2.                  ii.      Împărtăşirea binecuvâtărior şi a bucuriilor cereşti
  3.                  iii.      Proslăvirea lui Dumnezeu
 1. MOTIVUL?Iubirea divină-Gen 1;2;12,1-3;Ps.8;Ioan 3,16; Colos 2,9,10
 2. SCOPUL?- Gen 1,26-28; Iov 38,4-7; Is.45,18, 21-25;

 

 1. Ce instituții deosebite avem din Eden?

i.      Familia-Gen 2,24

ii.      Sabatul-Gen 2,1-3

iii.      Munca-Gen. 2,15

iv.      Biserica-Mat 5,20

 1. Ce învățături putem lua pt noi din lucrarea creațiunii?

i.      Dumnezeu este atotputernic. El poate face orice. Nimic nu-i este cu neputință-Gen 18,14; Iov 42,2;Mat 19,26; Is. 45,5-7,12,18;Luca 1,37

ii.      Tot ce face Domnul este perfect, desăvârșit, complet, nu mai e nimic de adăugat, nu e nimic in plus, fără rost-Ecles 3,14;7,29;

iii.      Dumnezeu face totul spre binele și fericirea creaturilor Sale-Rom 8,28; Fapte

iv.      Suntem responsabili  fată de Dumnezeu de atitudinea noastră  fata de creație, mediu,natură, față de noi și darurile noastre primite de la El-1Cor  6,19,20; Apoc 11,18;

v.      Creatorul ns este și Răscumpărătorul ns-și doar El! El poate și vrea să refaca creațiunea, să ne salveze pe noi deplin și pt veșnicie-Ioan 3,16; Fapte 4,12; Is. 43,10-13

vi.      Adevarul biblic despre Creație este fundamental pt o concepție corectă și benefică despre lume și viață, pt înțelegerea Marelui Plan Divin al Salvării omului-Ps 8,3-9; Fapte 14,15-17;17,22-34

vii.      Negarea, ignorarea sau interpretarea greșită a Adevărului Creației și Re-creației  divine a dus și duce lumea noastră în întunerec, rătăcire, ruină și pierzare-Ioan 15,5;Ier.2,19; Ps 14,1-7; Rom.1,18-32; 2,4-16; Prov.13,13

 1. Cum ajungem să ne bucurăm de ac cunoaștere, convingere și părtășie cu Creatorul?- Prin:

i.      Cartea naturii-Romani 1,19,20; Is 40,21,22,26-28; Ps 19.

ii.      Cartea Sfântă, Scrisoarea Creatorului-Is 34,16; Ios 1,8; Ioan 5,39;Ps 119,105

iii.      Cartea experienței  vieții trăite cu El-Gen 5,22,24;Gal.2,20; Filip 4,13; Colos 2,10

 1. Ce interpretări cunoaștem și ce putem spune despre roadele lor?
 1.                                                          i.            Teoria evoluţiei
 2.                                                         ii.            Big-Bang
 3.                                                       iii.            Teorii ale diverselor filozofii şi credinţe religioase

iv.            Revelaţia biblică – Creaţionismul

 1. Restaurarea Creației. Cine. Când. Cum?– Is. 65,17; 2Petru 3,13; Apoc 21; 22.

***************************************************

”Biblia se deschide cu relatarea creatiunii; Biblia se incheie cu relatarea recrearii. Tot ceea ce s-a pierdut prin Caderea primilor nostri parinti este restaurat. Cel care la inceput a facut toate lucrurile prin Cuvantul gurii Sale incheie lunga lupta cu pacatul, raul si moartea intr-un mod triumfator si glorios. El este Cel care a trait printre noi si a murit in locul nostru pe Calvar. Dupa cum fiintele ceresti au cantat de bucurie la prima creatiune, cei rascumparati de pe pamant proclama: „Vrednic esti Doamne si Dumnezeul nostru, sa primesti slava, cinstea si puterea, caci Tu ai facut toate lucrurile, si prin voia Ta stau in fiinta si au fost facute! … Vrednic este Mielul care a fost jungheat …” – Apocalips 4:11; 5:12

( citat din: O afirmare a Creatiunii- Raportul Comitetului de organizare al Conferintelor Internationale pentru Credinta si Stiinta, 2002-2004, prezentat Comitetului Executiv al Conferintei Generale prin intemediul biroului Presedintelui Conferintei Generale, 10 septembrie 2004)

Creația: Viziunea Bibliei despre lume

Declarație GC

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea afirmă credinţa în raportul biblic despre creaţie, în opoziţie cu explicaţia evoluţionistă în ce priveşte originea organismelor vii şi relaţia oamenilor cu alte forme de viaţă. Adventiştii de ziua a şaptea notează cu interes discuţia tot mai intensă despre proiectul inteligent în natură şi dovezile ce susţin această poziţie. În lumina interesului public considerabil pentru acest subiect, Biserica foloseşte ocazia pentru a-şi exprima încrederea în raportul biblic.

Adventiştii de ziua a şaptea cred că Dumnezeu este Creatorul întregii vieţi şi că Biblia prezintă un raport acurat al activităţii Lui creatoare. Mai mult, noi credem că evenimentele biblice din Genesa 1-11, inclusiv creaţia specială a fiinţelor umane, sunt istorice şi recente, că cele şapte zile ale creaţiei au fost zile literale, de 24 de ore, alcătuind o săptămână literală, şi că Potopul a fost global.

Credinţa în creaţie este fundamentală pentru înţelegerea adventistă de ziua a şaptea cu privire nu doar la problema originii. Scopurile şi misiunea lui Dumnezeu descrise în Biblie, responsabilitatea umană în administrarea mediului, instituţia căsătoriei şi semnificaţia sacră a Sabatului, toate îşi găsesc sensul în doctrina creaţiei.

Adventiştii de ziua a şaptea recunosc că raportul biblic al creaţiei nu răspunde la toate întrebările cu privire la origine. Înţelegerea noastră este limitată în dreptul acestor taine. Noi anticipăm că studiul continuu al Bibliei şi al naturii ne va adânci înţelegerea în ce priveşte puterea lui Dumnezeu şi ne va întări credinţa în Cuvântul Lui şi în raportul creaţiei cuprins în el.

(Această declaraţie este susţinută de numeroase texte biblice, precum: Psalmi 19:1; Coloseni 1:16-17; Genesa 1-11; Psalmi 139:14; Exodul 20:8:11; Marcu 2:27; Romani 8:20,21).

 Aceasta declaratie a fost aprobata si votata de catre Comitetul Administrativ al Conferintei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea, pe 23 iunie 2010, la sesiunea Conferintei Generale, desfasurata la Atlanta, Statele Unite ale Americii.

****************************************************************************************

pastor Titu Ghejan
Bucuresti 05.01.2012

Întrebări și răspunsuri despre Creațiune

About The Author
-