16
Views

Întotdeauna am considerat arta o cale de exprimare, superioară cuvintelor. Doar privind o operă de artă poţi găsi multe semnificaţii, poţi să te încarci. Tot ceea ce ne înconjoară transmite informaţii despre noi. Tot ceea ce ne aparţine sau construim, poartă bucăţele din personalitatea noastră, amprenta fiinţei noastre. Şi deşi nu ne vrem dezvăluiţi,  le însufleţim, oarecum  ca să glăsuiască în locul nostru. Prin creaţiile lor oamenii îşi exprimă atitudinile, credinţele şi emoţiile, întreaga lor concepţie de percepere a realităţii. De când e lumea omul s-a exprimat şi prin operele sale, creaţiile propriilor mâini sau imaginaţii. Ne place să inventăm, să construim pentru ca interacţiunea, relaţiile interpersonale să fie îmbogăţite. Ce ar fi fost lumea noastră fără pictură, grafică, sculptură, gravură, fotografie, arhitectură, croitorie. Deşi ancorate în materialitate, toate transmit mesaje. › citește în continuare

Comunicarea plastică (Alina Savu Mindreanu ,

| Respiro |
Despre autor
-