29
Views

Rugăciunea de mulţumire a lui David

 

  ( Cuprinde 1 Cronici, 29. 10 -19.)

 

 

Binecuvântat să fii din veac în veac, Tu, cel Ocrotitor!

Doamne, Dumnezeul părintelui nostru Israel, biruitor,

A Ta este, Doamne sfinte, mărirea, puterea şi măreţia,

Şi slava cea neînchipuită, şi bunătatea Ta, şi veşnicia!

 

 

Căci tot ce este-n cer şi pe pământ în veci este al Tău!

A Ta, Doamne, este domnia slavei, biruind pe cel rău.

Căci Tu Te-nalţi ca un stăpânitor, mai pe sus de orice,

Dela Tine vine bogăţia şi slava, şi omul e-astfel ferice.

 

 

Tu stăpâneşti peste tot, şi-n mâna Ta e tăria şi puterea!

Şi Ea poate să-Ţi mărească şi să-Ţi împlinească vrerea,   

În toate lucrurile. Acum Dumnezeul nostru Te lăudăm

Şi preamărim Numele Tău cel slăvit, când ne-nchinăm.

 

 

Căci ce sunt eu şi ce este poporul meu, lângă un munte,

Ca să putem să-Ţi aducem, de bună voie, daruri multe?

Totul vine dela Tine! Din mâna Ta aducem ce primim!

Înaintea Ta noi suntem locuitori străini, care călătorim,

 

 

Ca toţi părinţii noştri. Zilele noastre, scurte pe pământ,

Sunt ca o umbră fără nădejde, dar avem al Tău Cuvânt!

Doamne, Dumnezeul nostru plin de milă şi de îndurare,

Din mâna Ta, vin toate aceste bogăţii, prin consacrare,

 

 

Pe care acum le-am pregătit, ca să-Ţi zidim o casă, Tie,

Numelui Tău celui sfânt, şi ale Tale sunt toate-n bucurie!

Ştiu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima, după dreptate

Şi că iubeşti curăţia de inimă, pornită cu gânduri curate.

 

 

Deaceea, Ţi-am adus de bună voie, aceste daruri, toate!

În curăţia inimii mele am vegheat peste ele zi şi noapte,

Şi am văzut vesel pe poporul Tău, în glasul cântecului,

Venind acum, şi aducându-Ţi de bună voie, daruile lui!

 

 

O, Dumnezeul părinţilor noştri Avraam, Isaac şi Israel,

Ţine întotdeauna în inima poporului Tău, un gând fidel! 

Şi aceste porniri spre jertfire, ale spiritului de dărnicie,

Din gânduri bune, întăreşte-le, şi inima să fie-n veselie! 

 

 

Dă fiului meu Solomon o inimă bună pe sfânta Ta cale,

Ca să păzească poruncile Tale,  toate învăţăturile Tale, 

Şi toate legile Tale, ca el să împlinească aceste gândiri,

Să construiască casa Ta, pentru care-am facut pregătiri!

 

 Flavius Laurian Duverna

    30 Ianuarie, 2009.

 

 

Rugaciunea de multumire a lui David

Despre autor
-