23
Views

Pro, şi contra Semn

Gândind cu mintea-n viitor
La semnele ce pe pământ,
Vor trece în chip fulgerător
Vezi tragicul deznodământ.

Presimţi criza că se-ntinde
Şi va lua mereu amploare,
Şi tot pământul va cuprinde
Într-un vartej, fără scăpare.

Şi-orice popor, şi naţiune
Vor trebui ca să se-aşeze,
Prin avantajele în opţiune
Voinţa clar să-şi precizeze.

Când o fi marea-ncercare,
Ca piatră de credincioşie,
Semn al Puterii Creatoare,
Va sta Sabatul, mărturie!

Confruntarea pe concepte
Despre-adevăr şi rătăcire,
Va trezi mulţi să-l respecte
Şi-or fi statornici în sfinţire.

Numai două împărţiri vor fi
În timpu-acela pe pământ,
Iar Domnul Însuşi  va păzi
Pe cei ce ţin Sabatul Sfânt.

Si când semnul s-o impune,
Mici şi mari, bogaţi, săraci,
Liberi şi robi se vor supune
Gândind că nu ai ce să faci…

În timpu-acela, a cumpăra,
Şi vinde, fără semnul fiarei,
O lume întreagă, v-ancora,
Slujirea cea falsă a icoanei.

Atunci poporul credincios
La încercare şi grea soartă,
Va fi ca şi-un gunoi pe jos,
Şi ca Mardoheu, in poartă.

Se va încerca dintre culise
Pe lângă cei mari, împăraţi,
Ca aspre legi să fie scrise
Şi cu-nchisoare ameninţaţi.

Proscrişi cu oprelişti aparte
Ca cel mai denigrat popor,
Decretul aprobat de moarte
Va stabili fix, pierzarea lor.

Atunci, în acea strâmtorare,
Când clipele devin supreme,
În cea mai cumplită cercare
Se-aude cum natura geme.

Şi fenomenele îngrozitoare
Vor fi şi-n cer şi pe pământ,
Căci vine marea răzbunare
A Dumnezeului Prea Sfant.

Şi pentru toti, ce au răbdat
În dorul scump de a-L privi,
Un semn ceresc le va fi dat:
Hristos… pe nori va reveni!

Flavius Laurian Duverna
26 Februarie, 2009 .

Pro, si contra Semn

Despre autor
-