14
Views

Globurile de Foc

În cel dintâi an, la-nceputul mileniului trei
Sus, pe cerul Americii cristalin şi albastru,
A apărut instantaneu, deodată fără să vrei
Indiciile gigante, ale unui sinistru dezastru.

Turnurile Gemene, au fost ţintite din plin
De navele transformate în ,,globuri de foc”
Ce le-au topit, transferând pe cerul senin,
Fumul funest, provocând incredibilul şoc.

New Yorkul şi Washingtonul au tremurat
Cuprinse de frică, de viitorul necunoscut,
La efectul celor trei nave, ce-au explodat
Producând mari pierderi ce greu au durut.

Dar poporul American, s-a regrupat rapid
Luând decizii mari, sprijinit de ai săi aliaţi,
În faţa cumplitei terori, cu toţi au facut zid
Considerându-i pe Terra, toţi semenii fraţi.

Principiul, de-a trăi liberi, e idealul de aur
Susţinut cu putere de toate naţiunile lumii,
Ce vor ca bunăstarea, să fie sfântul tezaur
Făurit prin muncă, biruind efectul furtunii.

Teroarea pornită asupra vieţii şi securităţii,
Oamenilor, care cad în capcane nevinovaţi,
Se vrea stopată, şi-a nu stagna mersul roţii,
Istoriei, pentru dreptul între ei, de a fi fraţi.

Pe planeta albastră, este loc destul de trăit,
Pentru orice popor, şi pentru orice naţiune,
Şi orice plan pentru existenţă este sprijinit,
Atunci când viaţa, este aruncată-n genune.

Prin flagelul,,teroare”, lumea e confruntată
În analele istoriei, cu gândirea cea fatalistă,
Cum, că parte din omenire merită anihilată
Prin acţiuni de distrugere oriunde ea există.

Dar, privind în lumina strălucită a prorociei,
Vizând naţiunile, ce pe Terra s-au perindat,
America, deţine un rol clar, în filele istoriei
Fiind şi cea mai puternică şi de necontestat.

Ea împlineşte, prin Cuvântul lui Dumnezeu
Figura mielului blând dezvoltat din pământ,
Şi s-a ridicat paşnic la cel mai nalt-apogeu
Având, principiul libertăţii umane-n cuvânt.

Ea a fost teritoriul, în care creştinii-alungaţi
Şi-au aflat un refugiu, în viaţa lor peregrină,
Şi care atunci când au fost greu persecutaţi
Au găsit în lumea nouă, pacea vieţii deplină.

Ea deţine-acum, şi tot ea, în viitor va deţine,
Acea putere politică de-a dirija între naţiuni,
Şi ca lider mondial, căreia viitoru-i aparţine
America profetică, va fi biruitoare-n furtuni!

Flavius Laurian Duverna
11 Septembrie, 2009.

Globurile de Foc

| Poezie |
About The Author
-