31
Views

   “…. până se vor împlini VREMURILE neamurilor”, Luca 21, 24 

   “…. până va intra NUMĂRUL deplin al neamurilor”, Romani 11, 25 

   Există interpretarea că ISRAELUL TRUPESC nu mai apare în niciun rol profetic al evenimentelor de la sfârşitul istoriei lumii şi că rolul său a fost TRANSFERAT asupra ISRAELULUI SPIRITUAL. Cine este acest “ISRAEL SPIRITUAL” este cuviincios a fi identificat cu multă credincioşie fără nici un fel de speculaţie. Evanghelia face să se înţeleagă că “fiu al lui Abraam” este oricine crede în Dumnezeu şi face voia Lui, ca şi Abraam. În acest context, ISRAELUL SPIRITUAL nu ar fi decât în general (şi nu particular) o entitate bine delimitată din punct de vedere al consideraţiilor omeneşti de măsurare, cântărire, care ar duce la o DENUMIRE. Astfel apare de exemplu că BISERICA CREŞTINĂ a putut fi o vreme numită aşa. Apoi, numai o fracţiune datorită învăţăturii – “păzirea Poruncilor şi credinţa lui Isus”, doar Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea ar putea intra în discuţie sub această denumire. Mai de curând şi pe drept, ISRAELUL SPIRITUAL, ar fi o entitate cunoscută doar de Dumnezeu după aprecierile Sale desăvârşite, nelegate de nici o denumire cunoscută de om cu toate că fiecare DENUMIRE spune câte ceva. Aşa dar se consideră biblică situaţia că un israelit trupesc poate fi şi israelit spiritual, după cum un neisraelit trupesc poate fi israelit spiritual. Până aici, pare că nu sunt probleme mari de înţelegere. 

   În privinţa profeţiilor sfârşitului însă şi priceperea lor, este de văzut dacă ele se pot muta în totalitate de pe ISRAELUL TRUPESC pe ISRAELUL SPIRITUAL şi dacă nu, în ce măsură şi unde se interferează şi cum. De exemplu se poate vorbi despre Armaghedon cu referire la Israelul spiritual? Dacă da, cum? Se poate vorbi despre Legea Duminecală cu referire la Israelul trupesc? Dacă da, în ce fel? 

   Israelul Spiritual neavând o localizare geografică, cum poate fi luat în consideraţie din profeţiile specifice direcţiilor geografice ca şi cum s-ar afla într-un punct anume? Dacă aceste caracteristici profetice nu pot fi aplicate ISRAELULI SPIRITUAL, în ce măsură, unde şi cum ISRAELUL după TRUP face parte din profeţiile sfârşitului? Pentru că dinspre ISRAELUL SPIRITUAL avem comentarii atât de multe, ne oprim acum la câte ceva din ceea ce pare să nu poată trece asupra lui ci să rămână asupra ISRAELULUI după TRUP, şi două din aceste aspecte sunt cuprinse în titlul acestui mic comentariu. 

   1. Domnul zice: “… şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini VREMURILE NEAMURILOR”. Desigur, este vorba de Ierusalimul literal şi nu simbolic. De fapt s-a şi întâmplat aşa cum a zis Domnul. Dacă Ierusalimul ar mai fi şi astăzi “călcat în picioare de neamuri” ar însemna că VREMURILE NEAMURILOR nu s-au împlinit. Dacă putem spune că astăzi Ierusalimul nu mai este “călcat în picioare de neamuri’, nu înseamnă că VREMURILE NEAMURILOR s-au împlinit? Dacă este aşa, înseamnă că suntem în preziua venirii Domnului căci după împlinirea vremurilor neamurilor urmează acest eveniment. 

   2. Apostolul Pavel zice: “… o parte din Israel (să reţinem acest aspect “o parte”), a căzut într-o împietrire, care va ţinea pâna va intra NUMĂRUL deplin al Neamurilor”. Absolut că e vorba de un “moment în timp” când ceva extraordinar profetic se va petrece, determinat de oricare dintre neamuri vrea să fie mântuit, să poată fi. Unde să intre “Numărul deplin al Neamurilor”? Unde altundeva decât în “partea neîmpietrită” a Israelului după TRUP rămasă şi Israel SPIRITUAL. Altcumva? 

   Oricât entităţile “după TRUP”, “după SPIRIT” se vor şi sunt deosebite în privinţa profeţiilor în desfăşurarea sfârşitului, ele nu se exclud ci se ajută una pe cealaltă în identificarea timpului pe care îl trăim. Simbolistica marilor ultime evenimente se va sprijini pe realităţi concrete. Popoare, naţiuni, unele dintre ele imperii purtătoare de crezuri religioase sau seculare vor fi într-o desfăşurare a planurilor lor, chiar dacă în spatele ei, “stăpânitorul acestei lumi” cum îl numeste Evanghelia (noi îl ştim ca un stăpânitor învins) are în vedere marele conflict spiritual, deja câştigat de Domnul. 

   Benone Burtescu  (dburtescu@aol.com

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-