39
Views

 

„SPARGEREA TIPARELOR”

 

Are loc cel mai important semn profetic al zilelor de pe urmă, mișcarea cea mare, care s-a autointitulat „SPARGEREA TIPARELOR”.  Ea este prezentă în toate domeniile.  Facem altfel de politică decât cea de până acum, altfel de guvernare, abolim sau modificăm constituțiile, abordăm altfel de relații cu mulțimile, etc.  Muzica dizonantă, vers fără mesaj sau cu mesaj la discreția fiecăruia, arhitectură scâlciată, pictura supra realistă.  Se demonstrează prin înaltă filozofie că se poate și „altfel”.  Gândirea „asimetrică” naște înfățișări asimetrice, neorânduiala sparge rânduiala, dezordinea trece hotarele ordinei în haos.  „Merge și așa”, chiar este mai interesant așa.  Acesta este miezul discursului zilei.

Sunt total de acord cu „SPARGEREA TIPARELOR”, chiar cu distrugerea lor dacă este vorba de TIPARELE DIAVOLULUI, dar în dezacord la fel de total dacă ea se referă la TIPARELE DOMNULUI.  TImp de șase mii de ani lumea nu a dat semne de plictiseală cu privire la TIPARELE EXISTENȚEI făcute de Dumnezeu, dar iată că a sosist și timpul profetic al acestui lucru care înseamnă preziua revenirii Domnului.  Deși efectele sunt imprevizibile și oricum negative, SPARGEREA merge înainte cu viteză din ce în ce mai mare.  Spargerea nucleului atomic ar putea fi omului un exemplu de căpătâi.  Și pentru că un astfel de vorbit ar fi interminabil să trecem la ce ne doare mai mult.

Concomintent și îndeosebi se sparg tiparele de credință în modul cel mai sofisticat și în Biserica noastră.  Tiparele vieții spirituale scripturistice sunt considerate învechite, rigide, și că plictisesc de moarte în lumea modernă în care schimbările de tot felul își exprimă timpul relevării lor în zile doar, dacă nu chiar în ore.  Tiparul creațiunii în șapte zile, zic ei,  trebuie spart.  „Spărgătorii” se miră că tiparul Zilei a Șaptea a rezistat atât de mult și se năpustesc asupra lui.  Dacă nu poate fi spart din exterior, să fie desființat din interior, pașnic, filozofic, științific.  Tiparul familiei este învechit și el și se pregătesc specialiști în spargerea lui la modul cel mai concret.  Tiparul vieții comunitare active de biserică nu mai este de suportat, zic spărgătorii de tipare, oferind modelul pasivității, al comodității cu aceleași beneficii dacă nu chiar mai mari.  Mai corespunde Serviciul Divin al Sfintei Cine în amintirea morții Domnului cu conceptele ultra moderne, sau tiparul acesta ritualic trebuie spart?  Propunerea cea tentantă este „spălatul picioarelor acasă” în familie sau într-un grup de prieteni și la biserică doar împărtășirea cu pâinea și vinul în simbol.  Și acesta este doar începutul.  Dar cu tiparul preotului pe linie bărbătească ce e de făcut?  Pe bază de lozinci el trebuie spart.  O comisie din cadrul Conferinței Generale și câte o altă comisie pentru fiecare Diviziune, au primit sarcina să studieze timp de cinci ani (cinci ani din puținii ani ai sfârșitului de lume), dacă să spargă sau nu tiparul.  Rezultatele studiilor vor fi zadarnice pentru că oricare ar fi ele, tot votarea va stabili spargerea.  Ce vremuri și situații trăim!  Unele breșe au fost făcute deja în acest tipar, dar „spărgătorii” veacului vor să nu mai rămână nici o fereastră, nici o ușă întreagă și zelul lor clocotește.  În același timp refacerea TIPARULUI SODOMIC este în fază avansată.

TIPARELE ÎNȚELEGERII EVANGHELIEI sunt și ele sub incidența spărgătorilor.  Teologia „PLECĂRII de acasă pentru a putea avea loc ÎNTOARCEREA” poate fi un exemplu.  Plecăm de acasă pretextând că facem aceasta pentru „a i se face tatălui dor de noi”, dar de fapt plecarea se datorează nebuniei de plăceri.  Teologia „înmulțirii păcatului” ca să se arate „ceșterea harului”, oferind Domnului ocazia de a-Și manifesta iubirea, e prezentă și ea.  Ce micisme!  Și nu doar atât.

Dacă teologia și înțelegerea Sfintelor Scripturi în mod duhovnicesc nu ne pot opri de la SPARGEREA TIPARELOR puse de Domnul spre mântuirea noastră, poate știința EXACTĂ ne va pune pe gânduri.  De ce 12 ucenici și Apostoli și nu 11?  De ce s-a completat 11 pentru 12?  Se repară simetria TIPARULUI.  De ce lungimea cât lățimea și cât înălțimea?

Tot pentru timpul de pe urmă, Biblia vorbește despre o altă mișcare de-adevărat spirituală, care se opune SPĂRGĂTORILOR.  Ea este formată din „DREGĂTORI de SPĂRTURI”.  Să vorbim despre ei, limbajul ne este prea sărac.  Rămâne contemplarea imaginii zilelor noastre care constă în prezentarea a două „cete”, cum le-ar spune proorocul:  „SPĂRGĂTORI de TIPARE DIVINE” și „DREGĂTORI de SPĂRTURI”.  Poate chiar dregători de spărturile făcute de cei ce sparg.  Dregerea tiparelor.

 

Benone Burtescu  (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-