35
Views

 

“MAMONA”, – sau CUM va fi sfârşitul

Deseori ne referim la CÂND va veni sfârşitul citind ceea ce Domnul a spus în Evanghelia după Matei 24, 14: “Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. ATUNCI VA VENI SFÂRŞITUL”. În context, efortul evanghelistic este prezent pe toate meridianele lumii prin nenumărate modalităţi şi făcut de către toţi cei care aşteaptă cu dor întoarcerea Domnului Isus Hristos Mântuitorul, pentru luarea lor în Împărăţia Sa. Nici o îndoială că participarea la acest mare şi ultim eveniment este binecuvântată, veşnic binecuvântată.

Paralel cu PROPOVĂDUIREA EVANGHELIEI care arată CÂND va fi sfârşitul, este o mişcare “MAMONICĂ” a lumii care arată CUM va fi sfârşitul.

Pentru puţinii care nu ştiu sau au uitat, de amintit că termenul “MAMONA” este ca atare în multe limbi de circulaţie internaţională. El se referă la DIAVOL atunci când se foloseşte de BANI spre ispitirea oamenilor pentru a-i pierde de la viaţa veşnică obţinută prin moartea pe cruce a Domnului Isus.

   “Iubirea de bani”, “rădăcina tuturor relelor”, demascată de Apostolul Pavel în prima sa Epistolă către Timotei 6, 10, veche de când lumea, este astăzi mai nouă ca niciodată. Ridicată la rang de virtute, “mamona” este alintată cu nume de finanţe salvatoare, bănci, sistem bancar, vânzare-cumpărare, modalitate de existenţă unică. Cu cât dependenţa de bani creşte, cu atât “iubirea de bani” creşte şi ea, ba chiar şi mai mult. Balaam a murit demult, dar “balaamicitatea” este prezentă în apocalipsa lumii. Ea a devenit “o cale” (2 Petru 2, 15), “rătăcire” (Iuda 11), “o învăţătură” (Apocalipsa 2, 14), amintind doar câte ceva din pleiada de avertismente din Sfânta Scriptură.

Personificarea “iubirii de bani” sub denumirea “mamona”, adică prezenţa diavolului sub cea din urmă şi mai puternică formă de amăgire, ne este descoperită în Apocalipsa capitolul 18 în toate detaliile ei. Cetatea cea mare a lumii legiferată financiar este supusă “vaiurilor”. Construită pe “iubirea de bani” timp de şase mii de ani, ea ni se arată panoramic a se prăbuşi “într-o clipă”, Apocalipsa 18; 10, 19.

Ceea ce lumea de azi numeşte pe toate căile de comunicare “CRIZA FINANCIARĂ”, nu este altceva decât o zvârcolire mamonică planetară. Tehnica financiară este disperat de inteligentă. Zi şi noapte “bani se numără” să se ştie CÂŢI, să se vrea MAI MULŢI, sistemele de fraudă se profesionalizează şi capătă putere juridică. Bani monezi, bani hârtii, bani virtuali, bani idee. Constituţiile se modifică, instanţele se mutilează, nu mai este drept decât dacă este nedrept. Calendar mamonic. Nici o ştire fără aluzie la bani, nici o veste din care iubirea de bani să lipsească. Corespunde PROPOVĂDUIREA EVANGHELIEI ca semn al sfârşitului? Desigur. Corespunde “mamonizarea” lumii cu modul în care ea se va termina?

Observaţia profetică, pe care o putem numi analiză a realităţii, nu se opreşte aici. Sfânta Scriptură este nepărtinitoare. Balaam era profet al poporului ales. Însuşi Domnul Isus este confruntat cu “iubirea de bani” în “Casa Tatălui Său”, în Templu. În Evanghelia după Matei 21, 12 stă scris: “Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani.”

Trecând în realitatea ştirilor comentate zilnic, oamenii compară bogăţia Bisericilor cu bogăţiile populaţiei în general sau a altor instituţii seculare. Cât are Banca Vaticanului, cât Banca Mondială, care a fost venitul Bisericii Ortodoxe Române pe acest an, care a fost al McDonald-ului din România, etc. etc. Biserica cea de pe urmă, a şaptea, Laodicea, după cum este numită în Apocalipsa 3, 14, cu caracteristica pe care cam evită să şi-o însuşească – “Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic” Apocalipsa 3, 17, nu este trecută cu vederea. Şi ea în directă legătură cu “mamona” purtându-i amprenta? A vrut bani mai mulţi, chipurile după modelul “talantul pus la schimbător”, care s-a dovedit a fi un fel de “mamona” sfârşitului. Investiţiile au dispărut. Multe zeci de milioane de dolari la “înmulţit”, s-au dus, raport oficial.

În Evanghelia după Luca 16, 13 stă scris: “Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona”. Iubirea de Dumnezeu este incompatibilă cu “iubirea de bani”. Istoria lumii se încheie cu acest test. Fiecare suntem supuşi acestui test de cernere pentru rămânerea în iubirea de Domnul.

Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-