17
Views

 

“MAMONA” – sau CUM va fi sfârşitul (2)

 

Pentru a nu fi greşeală de înţelegere sau a fi cât mai puţină, fac referire la articolul cu acest titlu de săptămâna trecută.

– CÂND va veni sfârşitul – propovăduirea Evangheliei.

– CUM va veni sfârşitul – iubirea de bani în perspectiva Apocalipsei.

– Privire panoramică – LUMEA şi BISERICA în acest CÂND şi CUM.

– Testul de încheiere a istoriei lumii – testul fiecăruia.

Prin definiţie “câte ceva” nu înseamnă “totul” nici pe departe. Dimpotrivă. De aceea cititorii sunt foarte îndreptăţiţi să adauge, să completeze, pentru un tablou cât mai întreg al subiectului prezentat. Mulţumesc frumos celor care au făcut acest lucru fie că mi-au scris fie că nu. Faceţi vă rog orice fel de comentariu. El nu va fi luat nici “critică” în înţelesul negativ al cuvântului şi nici “laudă’ în acelaşi fel de înţeles, ci frăţie în descoperirea valorilor veşnice ale Sfintelor Scripturi în desfăşurarea profeţiilor lor.

Pentru acum un foarte scurt dialog.

– Cum se poate împăca “neiubirea de bani” cu Pilda Talanţţilor.

– În Pilda Talanţilor nu este vorba de “iubire de bani” sau “neiubire de bani” ci de “folosirea” bunurilor pe care Domnul le-a încredinţat fiecăruia, “bunuri” de toate felurile, printre care şi bani. Un aspect comentat în MĂRTURII:

   “Mulţi şi-au băgat banii lor în proprietăţi pe care trebuie să le vândă mai întâi, înainte de a le putea investi în lucrarea lui Dumnezeu şi a le da astfel o întrebuinţare practică”.

“Ei şi-au ascuns banii lor în pământ tot aşa de bine ca şi omul din parabolă talantul său”.

“Putem face planuri pentru binele nostru egosit, putem să adunăm comori, putem construi clădiri mari şi înalte, aşa cum au făcut constructorii anticului Babilon, dar nu putem construi un zid atât de înalt sau o poartă aşa de tare încât să împiedice pe vestitorii nimicirii”.

“Îngrămădirea de averi este nu numai nefolositoare, dar este un blestem. În viaţa aceasta avuţiile sunt o cursă pentru suflet, înstrăinând simţămintele faţă de comorile cereşti”.

Perosnal, nu cred în teologia managementului financiar creştin aşa cum se propovăduieşte ea în zilele noastre, “Evanghelia prosperităţii”. În privinţa aceasta, Sfintele Scripturi sunt doveditoare până la claritate fără de dubiu. Amintesc şi câteva gânduri din MĂRTURII care se alătură lor şi care au făcut tristeţea mea din articolul trecut privind marile pierderi prin investiţii (nejustificate de Pilda Talanţilor) pe care Biserica le-a avut.

“Nu este voia lui Dumnezeu ca servii Săi să tindă după bogăţii pământeşti”.

“Predicatorii nu pot purta povara lucrării şi a administra în acelaşi timp şi o moşie sau să ducă la îndeplinire întreprinderi de afaceri care îndreaptă cugetele la comori pământeşti”.

“Domnul nu-şi poate preamări Numele Său prin predicatori care caută să servească şi lui Dumnezeu şi lui Mamona. Noi, nu trebuie să convingem pe nimeni de a-şi pune banii săi în ACŢIUNI (miniere ) sau în clădiri mari, punându-le în faţă perspectiva că acel capital plasat în felul acesta se va dubla în scurt timp”.

“Acum este timpul când fraţii noştri să-şi micşoreze iar nu să-şi mărească averile lor. Noi ne pregătim să mergem într-o ţară mai bună, adică cerească. Să nu fim ca nişte locuitori ai acestui pământ ci să restrângem lucrurile noastre cât mai mult posibil”.

“Oamenii trăiesc din orice speranţă după câştig. Ei încearcă mii de planuri şi de propuneri şi mii de invenţii şi drepturi patentate. Unii fac săpături în pământ ca să scoată metale preţioase, alţii îşi depun banii în bănci iar alţii cultivă pământul, dar toţi au în vedere o singură ţintă, de a face bani. Ei devin ca nişte zăpăciţi şi chiar nebuni în alergarea lor după bogăţie. Ei refuză să vadă folosul pe care l-ar avea din câştigarea moştenirii nepieritoare”.

Coborând şi mai în detaliu, de la planetar la personal MĂRTURIA mai zice:

“Afacerile şi grijile noii tale situaţii, cer timpul şi atenţia ta şi te-au făcut să nu mai ţii seamă de Dumnezeu”.

“Tu ai băgat mulţi bani în întreprinderi nesigure. Satana ţi-a orbit ochii aşa ca tu să nu poţi vedea că aceste întreprinderi nu-ţi aduc câştig. Întreprinderea pentru câştigarera vieţii veşnice nu ţi-a mai trezit nici un interes. În ea, tu puteai să investeşti fără să rişti nimic şi fără să întâmpini nici o decepţie. În ea tu puteai să-ţi învesteşti banii, în banca cerului care nu dă faliment niciodată”.

Un cittitor drag mă roagă să scriu un articol despre “cum să ai binecuvântare materială fără să iubeşti banul”. Nu e nevoie să scriu un articol întreg. Binecuvântarea materială care vine de la Domnul “fără să iubeşti banul” este răspunsul.

A fost doar “câte ceva” pentru că nu mă încumet la mai mult.

Pentru data viitoare răspunsul la întrebarea care mi s-a pus “ce aţi face dacă cineva v-ar oferi un milion de dolari pe degeaba”?

Sursa exactă – volumul şi pagina din MĂRTURII au fost evitate intenţionat pentru a fi găsite prin cercetare.

Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA- Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-