26
Views

  “Puteţi vedea, puteţi pipăi”

 

  Cercul împlinirii ultimelor profeţii biblice se strânge. Şapte zile în urmă, în special pentru sceptici, de pe vârful planetei a fost făcută declaraţia “puteţi vedea, puteţi pipăi”.

  De zeci de ani se vorbeşte despre globalizarea politică, financiară şi religioasă, ca despre unul din marile semne profetice ale zilelor de pe urmă. Evenimentele, oricare ar fi ele, au devenit o rutină, ne impresionează pe puţini iar pe câţi TREZEŞTE, nu ştim. Ne-am obişnuit cu SPECTACOLUL schimbărilor, facem parte din IUREŞ, efort de supravieţuire în marea vânzoleală, şi cam atât. A trecut însă vremea cititului profeţiilor PRINTRE RÂNDURI pentru a le găsi înţelesurile. UN DARIU al vremilor noastre ales de Dumnezeu, pentru a-Şi face prin el lucrarea Sa de încheiere a istoriei lumii conştientizat sau nu, – nu ne priveşte pe noi – , e gata să se arate, şi umbra ei ne-a zgâlţâit din necredinţă trâmbiţând “PUTEŢI VEDEA, PUTEŢI PIPĂI”.

  Pe 10 iulie 2009 – a fost întâlnirea la gradul cel mai înalt – pentru o singură POLITICĂ, o singură BISERICĂ, dar mai întâi o singură FINANŢĂ pe baza cărora să lucreze primele două . Se poate supravieţui cu o politică sau alta, cu o religie sau alta, dar fără suport financiar se moare în orice politică şi în orice biserică. Mai marii lumii înţeleg aceasta şi în haosul financiar venit de la sine sau creat aproape tot de la sine, sistemul financiar global pare salvator. Prea multe feluri de monezi în circulaţie. De dragul a NU ŞTIU CE sau forţaţi de NU ŞTIU CE, mai marii lumii renunţă rând pe rând la ifosele monezii lor. Incredibil. America nu vrea monedă mondială dolarul, Europa abandonează noul său născut euro, Rusia nu mai simte nici o milă faţă de bătrâna sa rublă şi îi întoarce spatele. Iarăşi incredibil, cel care propune noua monedă de circulaţie mondială este cel de la care toată lumea se aştepta să se opună, însuşi Medvedev, preşedintele Rusiei. La întâlnirea de săptămâna trecută a mai marilor opt ai lumii, el scoate din buzunar PROPUNEREA pentru o monedă internaţională, o mostră, şi spune “o puteţi vedea, o puteţi pipăi”, adică nu doar o IDEE ci o REALITATE concretă. Numirea, “united future world currency”?!

  Până aici, mai putem fi sceptici cu privire la autenticitatea împlinirii profetice – deşi cu greu – dar trecând la IMAGINEA de CONŢINUT a noii monezi ni se opreşte răsuflarea. Nu poate să nu fie profetică.

  Pe prima faţă, MAMA UTOPIILOR despre care am spus câte ceva săptămânile trecute la această rubrică, sub titlul UNITATE în DIVERSITATE, replica falsă la sistemul divin al existenţei Universale care stă pe DIVERSITATE în UNITATE, (adică toate formele de bine, existând în UNITATEA dumnezeirii). În NUMEROLOGIA BIBLICĂ, cifra 1, UNU, se referă la DUMNEZEU, UNICITATE. Ea a fost transferată pe noua mondeă a lumii, multiplicată de cinci ori, chipurile reprezentând cele cinci continente. Prin definiţie UNUL, Dumnezeu, nu se poate multiplica. Din acest punct de vedere, imaginea este o profanare. Data în istoria lumii, 2009, apare ca MOMENT în timp şi e bine, pentru a înţelege că TIMPUL are un rol profetic de excepţie. Dragi cititori, suntem în anul 2009 şi acum se petrece acest lucru.

  ÎNDRĂZNEALA umană de pe a doua faţă a monezii ne uimeşte şi ea. Nici mai mult nici mai puţin decât POMUL VIEŢII. Fără fructe. Cinci frunze diferite. Un pom cu cinci frunze care ar creşte pe toate cinci continente, aluzie la “frunzele pomului vieţii spre VINDECAREA NEAMURILOR”? Asociaţia cu elemente biblice, fie ea şi profană, dă autenticitate profeţiilor. Cumva, nu este nevoie de POMUL VIEŢII CERESC, promis, că ne plantăm noi unul aici, că suntem destul de inteligenţi să-l INVENTĂM şi să-l facem să rodească din plin pentru fiecare, deşi deocamdată numai frunze şi tare mă tem că doar frunze va rămâne din el.

  Să fie o ÎNTÂMPLARE că planurile omenirii se înscriu pe înţelesurile profeţiilor biblice? Şi dacă politicienii şi financiarii de vârf ai lumii se abat cumva de la profeţii, Vaticanul este acolo să-i aducă pe drumul împlinirilor. Nu a luat parte la discuţii “pe viu” de data aceasta, dar cumva mai operator, căci ce se spune se mai uită, dar aşa, papa a scris cu această ocazie o ENCICLICĂ, cu toate punctele sale de vedere în legătură cu rezolvarea problemelor lumii şi le-a înmânat-o delegaţilor să aibă timp de gândire asupra ei pâna la noua întâlnire, semn că de el nu se poate face abstracţie.

  Şi pe când încercam şi eu să mă descurc în aceste “aluzii profetice” ale celor de mai sus, îmi soseşte prin poştă publicaţia “Golden Crown News”, AZŞ Conferinţa California de Sud, invitaţie la un seminar numit “Şapte paşi spre libertate financiară”, cu poza unui mănunchi de dolari de câte o sută, chiar din prezentare, cumva ANACRONICĂ cu cele ce am spus din situaţia internaţională. Conţinutul. Nici Dumnezeu, nici Biblia, nici credinţă, nici îmbărbătare, nici “ajutorul vine de la Domnul”, ci METODOLOGIE FINANCIARĂ şi îndemnul CORBAN, de a lăsa averile (care?) Bisericii şi cât mai iute, pentru că trecerea lor la moştenitori va fi taxată foarte mult de guvern, în special începând cu 1 Ianuarie 2011. Cine ar apuca să moară în 2010 ar fi scutit de taxe de moştenire, dar pe urmă aproape că nu s-ar mai merita să se facă transfer de bunuri familiei. Pe câtă vreme dacă bunurile sunt trecute pe numele Bisericii acum , Biserica este scutită de taxe prin lege. Imediat gândul m-a dus la România, când s-a făcut SECULARIZAREA AVERILOR MÂNĂSTIREŞTI. Să nu ştie cei de la Gold Crown News cele despre MONEDA INTERNAŢIONALĂ? Sau tocmai DE ACEEA. Dumneavoastră cum vă descurcaţi între acestea toate, dragi cititori? Nu uitaţi că acestea sunt doar .. câte ceva.

 

  Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-