3
Views

   MARK TWAIN: “Nu mă deranjează ceea ce nu înţeleg din Biblie, mă deranjează ceea ce înţeleg din ea”

Este declaraţia de mare sinceritate a celebrului scriitor în care foarte adesea ne regăsim. O realitate nefericită.

Sfintele Scripturi au fost scrise pentru a fi înţelese. De ce unii şi uneori nu înţelegem multe lucruri din Scripturi sau le înţelegem greşit, este o altă problemă care ţine de o sumedenie de motive diferite, de la caz la caz şi care nu fac nici dovadă, nici scuză. Dacă se întâmplă “neînţelegerea” lor, cauza trebuie căutată la noi şi nu la Scriptură.

A spune că în Sfintele Scripturi sunt lucruri de NEÎNŢELES, este cea mai mare CONTRADEFINIŢIE. Nici Mark Twain nu spune acest lucru. Spune că unele lucruri le înţelege, altele nu. Referirea este la neputinţa sau nevoinţa lui, şi nu la cele scrise. Nu găsim nicăieri afirmaţia că în Biblie ar fi ceva de NEÎNŢELES de care să ne ferim şi pe care să-l abandonăm căci degeaba i-am încerca desluşirea. Ea ne atrage atenţia la LUCRURI GRELE de ÎNŢELES – 2 Petru 3, 16 -, afirmaţie care ne provoacă studierea cu şi mai multă râvnă şi atenţie. Când personaje biblice, cum ar fi profeţii, erau depăşiţe de posibilitatea de înţelegere imediată, Domnul intervenea cu descoperirea tainei profetice, – Daniel 9, 23: „Ia aminte dar la cuvântul acesta şi ÎNŢELEGE VEDENIA”. În Evanghelii, Domnul Isus a fost deseori confruntat cu NEÎNŢELEGEREA ascultătorilor Săi, chiar a ucenicilor, dar acest lucru nu ţinea de faptul că El le transmitea lucruri de NEÎNŢELES, ci de faptul că din multe cauze ei nu le puteau înţelege momentan şi de obicei Domnul le descoperea înţelesul la nivelul lor, – Luca 24, 45: “Atunci le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile”. Apostolii au urmat calea Domnului în această privinţă, – Romani 11, 25: “Nu vreau să nu ştiţi TAINA aceasta…” şi urma explicaţia.

Expresia “TAINĂ”, este deseori folosită în Sfintele Scripturi, ori cu privire la lucrurile pe care Domnul Dumnezeu nu a găsit de cuviinţă să ni le descopere şi n-au fost scrise, şi deci nu intră sub incidenţa înţelegerii de care vorbim, ori cu privire la lucruri de mare însemnătate la care participarea omului trebuie să fie deplină pentru a le înţelege şi prin DESCOPERIRE TAINA este ÎNŢELEASĂ. Am aminti aici TAINA FĂRĂDELEGII, suficient descoperită în Scripturi pentru a fi înţeleasă atât cât să fim în dezacord cu fărădelegea, dar mai ales TAINA EVLAVIEI descoperită cât să ne fie mântuitoare pentru că se referă la MÂNTUITORUL, şi care va continua în descoperirea frumuseţilor ei, veşnic.

1 Timotei 3, 16: “Şi fără îndoială,, MARE este TAINA EVLAVIEI”. Ar zice Mark Twain (şi ca el poate şi noi), că dacă este TAINĂ şi mai este şi MARE, se simte confortabil că face parte din ceea ce nu înţelege din Biblie şi deci nu-l deranjează. Dimpotrivă, pentru că Scripturile nu ţin TAINELE ascunse pentru a ne folosi de iresponsabilitate în taina fărădelegii, despre TAINA CEA MARE – DOMNUL ISUS HRISTOS, MÂNTUITORUL, se face ÎNŢELEGERE. “Cel ce a fost ARĂTAT în trup, a fost DOVEDIT neprihănit în Duhul, a fost VĂZUT de îngeri, a fost PROPOVĂDUIT printre Neamuri, a fost ÎNĂLŢAT în slavă”. Cea mai mare taină descoperită oamenilor. După această declaraţie biblică un singur lucru ar rămâne NEÎNŢELES. Cum de S-a făcut Domnul nostru ATÂT de ÎNŢELES, încât nici unul dintre oameni să nu rămână în afara ÎNŢELEGERII mântuirii, pentru ca nu neputinţa, ci opţiunea să fie singurul element de salvare în salvarea deja oferită.

Revenind la marele scriitor – şi prin el la noi -, aş încerca zicerea lui pe cealaltă faţă a ei să văd ce ar ieşi. Aş zice ”Nu mă deranjează ceea ce înţeleg din Biblie, mă deranjează ceea ce nu înţeleg din ea”. Sub forma aceasta mi se pare că ÎMI PASĂ de ceea ce zice ea, intru în impact şi încerc să rezolv. Dacă îmi depăşeşte înţelegerea cer Domnului să-mi descopere. Dacă înţeleg, nu-i altceva de făcut decât să trăiesc ceea ce înţeleg. De ce să mă deranjeze lucrul înţeles “să nu furi”? Sau poate vreau să spun că nu înţeleg ce înseamnă “să nu fur”? Sau poate nu-mi place să înţeleg sau nu vreau să înţeleg pentru că nu mi-ar fi confortabil?

Dacă zicerea amintită în titlul acestui scurt comentariu rămâne la nivel ideatic de neîmplinire, un joc de idei, ea ar putea fi tentantă. Ceea ce nu înţeleg din Biblie pun deoparte şi nu fac nici un efort să dezleg, deci NU MĂ DERANJEAZĂ, ceea ce înţeleg din Biblie, MĂ DERANJEAZĂ şi atunci, tot de dragul confortului, evit. Dacă SĂ NU FURI ar fi fost spus cumva mai tainic, îl treceam la cele NEÎNŢELESE şi gata, dar fiind aşa clar şi pe înţeles, singurul lucru care îmi rămâne de făcut este SĂ-MI PLACĂ SĂ NU FUR şi atunci NU MĂ MAI DERANJEAZĂ, dimpotrivă.

Am folosit acest exemplu foarte la îndemână sperând că este spre mărirea ÎNŢELEGERII şi nu a NEÎNŢELEGERII.

De fapt, ÎNŢELEGERE de CĂPĂTÂI din Sfintele Scripturi este că Domnul Isus Hristos este Mântuitorul nostru. Dacă acest lucru devine o NEÎNŢELEGERE care NU NE DERANJEAZĂ, nimic nu mai este de făcut. Dacă această ÎNŢELEGERE de CĂPĂTÂI din Sfintele Scripturi, că Domnul Isus Hristos este Mântuitorul nostru NE DERANJEAZĂ, chiar că nimic nu mai poate fi făcut. La acestea, poate ar zice cineva că totuşi mai este ceva de făcut. POCĂINŢĂ. Fie.

Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
About The Author
-