32
Views

   EUROPA călăreşte o FIARĂ

   COINCIDENŢĂ sau PROFEŢIE?

Simbolul Uniunii Europene este o statuie reprezentând zeiţa – păgână bineînţeles -, Europa, călărind o fiară sălbatică. Ea este aşezată în faţa sediului central din capitala Belgiei. Nu este locul şi nici cazul să ne ocupăm acum despre povestea şi variantele ei în legătură cu Europa şi Zeus din mitologia greacă, personaje prea mitologice pentru vreo tangenţă creştină. Şi totuşi, reprezentarea este CA LA CARTE, CARTEA de data aceasta fiind nu ceea ce înţelegem în mod obişnuit folosind această zicere de fiecare zi, ci CARTEA CĂRŢILOR, adică Sfânta Scriptură. Stăm cu Biblia deschisă lângă statuia simbol a Europei Unite şi citim aşa: “Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară….” Apocalipsa 17,3. Poate cineva zice că nu este frumos SĂ FACEM noi vreo legătură între ceea ce VEDEM şi ceea ce CITIM, dar dacă ESTE deja o legătură, atunci importanţa acestui lucru este nebănuit de mare, adică pur şi simplu ne aflăm la sfârşitul istoriei acestei lumi. De aceea întrebarea COINCIDENŢĂ sau PROFEŢIE dă în clocot în mintea oricui se simte responsabil a şti.

Nu este vorba aici de filozofia COINCIDENŢIA izvodită de Nicolaus Cusanus trimis de Vatican la Bizanţ să refacă marea schismă – prima mare încercare ecumenică între Biserica de Apus şi cea de Răsărit -, puţin după anul 1400 şi care a refuzat propunerea de a fi papă (al doilea papă neitalian). Nu este vorba nici de prelungirea acesteia în psihologie de către Jung şi chiar Mircea Eliade pe ideea COINCIDENTIA OPPOSITORUM sau MYSTERIUM CONIUNCTIONIS. Desigur, în lumea naturală, legica existenţei este prezentă în OPPOSITORUM, lumină-întunerec, rece-cald, pozitiv-negativ etc. Dar în lumea spirituală, BINE – RĂU ca oppositorum legic nu este necesar. Dimpotrivă, BINELE înseamnă existenţă, RĂUL înseamnă INEXISTENŢĂ. De aceea Domnul Dumnezeu va desfiinţa curând RĂUL, chiar foarte curând. Cât priveşte despre o LEGE a COINCIDENŢEI este absurd să vorbim. Cei doi termeni nu pot fi alăturaţi.

Rămâne aşa dar să folosim cuvântul COINCIDENŢĂ, ca întâmplare, din vorbirea noastră obişnuită. În acest sens de limbaj, ne întrebăm dacă statuia simbol a Uniunii Europene este pur şi simplu o întâmplare că are asemănare cu imaginea amintită din Biblie sau este o reprezentare a profeţiei amintită acolo. Este de bun simţ că acest simbol a fost adoptat conştient, deliberat şi nu întâmplător. În acest caz, Europa presupusă şi pretinsă creştină şi-a adoptat un simbol păgân în dezacord cu Biblia care prezintă această imagine în chip negativ.

În nici un fel observarea acestui simbol nu doresc să alimenteze vreo teorie a conspiraţiilor şi aşa prea multe şi neconsistente. Ceea ce observăm sunt evidenţe publice. Statuia simbol e acolo, o poate vedea oricine. Textul profetic nu e o bănuială, îl poate citi oricine. În 1996 a fost emisă o monedă euro reprezentând o femeie călărind o fiară. În 2002 acelaşi lucru. Chiar mai înainte, în 1984, cu ocazia alegerilor de a doua oară în Parlamentul European, spre comemorare, a fost emis un timbru cu acelaşi simbol. Principalele publicaţii europene au transmis imagini cu acest simbol în diferite ocazii importante.

După primul impact – o femeie călărind o fiară – PROFEŢIA CREŞTINĂ se diferenţiază de MITOLOGIA PĂGÂNĂ ca reprezentare simbolică. Frumoasa Europa din mitologie, de origine umană, va fi iubita lui Zeus, zeul zeilor (în imaginaţie mitologică) de origine divină, prefăcut de dragul ei, sărmanul, într-un taur alb – lucru nemaiîntâmplat nici chiar în vreo mitologie-, şi mai departe nu prea se mai ştie decât că taurul zeu s-a plecat în faţa Europei ca aceasta să se poată urca pe el să-l călărească şi povestea poate continua în orice fel. În PROFEŢIA CREŞTINĂ (biblică) se vorbeşte despre un CEAS PROFETIC de împreună GÂNDIRE şi PUTERE, Apocalipsa 17, 12-13, când după o convieţuire fericită între fiară şi femeia de pe ea, FIARA devastează FEMEIA, lucru care va implica pe toţi locuitorii pământului. Va fi Preziua venirii Domnului Isus când însăşi FIARA care a devastat FEMEIA care o călărea, va fi prinsă şi aruncată în IAZUL de FOC, Apocalipsa 19, 20. Este în acest simbolism profetic o logică a acţiunii chiar dacă unele elemente narative ne rămân deocamdată tainice.

Dincolo de detalii care pot fi discutate controversial, faptul că în faţa oficiului Uniunii Europene, cel mai înalt for al lumii, stă document de simbol statuia unei FEMEI călărind o FIARĂ, chiar dacă modern stilizată, iar în Sfânta Scriptură acelaşi simbol încheie istoria lumii acesteia, este o evidenţă peste care nu se poate trece nici cu uşurătate, nici cu nonşalanţă. De COINCIDENŢĂ nu poate fi vorba. Rămâne de văzut relaţia din punct de vedere PROFETIC. Detalii noi pot fi descoperite şi altele redescoperite, dar ideea este deja evidenţă.

Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-