41
Views

                                                                                      (Dedicaţie Dr. Virgil Stroescu)

GLORIOASA NEPUTINŢĂ

 

Pentru veşnicirea şi infinirea existenţei minunat de minunată

Domnul a făcut fiinţa care să VREA şi să POATĂ.

 

Între POŢI să ASCULŢI dar NU ASCULŢI

Şi POŢI să N-ASCULŢI dar ASCULŢI,

El ne-a chemat la sărbătoarea existenţei şi pe noi

Cei mulţi şi mulţi

Cei mai de-acum, mai de apoi.

 

Domnul nu ne cercetează dacă PUTEM

Ne cercetează dacă VREM

Căci prin creare, cum desăvârşirea cere,

PUTINŢA e ascunsă-n VRERE.

 

Dar, … cum deşi PUTEAM noi NU am VRUT,

O CRUCE cât cerul şi pământul s-a făcut.

Tatăl L-a rupt pe Fiul de SINELE

Să-l doară

Să moară;

Între PUTINŢĂ şi VRERE

Să ni se arate RĂUL şi BINELE

Să ni se facă ÎNĂLŢARE din CĂDERE.

 

Şi aşa, Legea existenţei veşnice

– Har în umblare printre cele şapte sfeşnice –

Este încoronată suprem.

Noi NU PUTEM să N-ASCULTĂM.., fiindcă NU VREM!

Mărime de nemăsurat a iubirii

Prosternată în faţa RĂSTIGNIRII

Să stăm prin Domnul veşnic în fiinţă.

 

Ce GLORIOASĂ NEPUTINŢĂ!!

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

About The Author
-