18
Views

   9. 9. 9. – 6. 6. 6. Doar un joc de cifre?

Ca să fie mulţumire şi pentru cei născuţi mai încoace, în zilele ultratehnologice, aş folosi pentru cele de mai sus expresia INGINERIE PROFETICĂ, deşi mie mi se pare săracă.

Numărul 999 nu apare în Sfânta Scriptură şi deci nu va face obiectul observaţiei decât prin conecţiune, colateral.

Numărul 666 este însă bine înrădăcinat în Sfintele Scrieri biblice şi merită toată atenţia. 2 Cronici 9, 13: “Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de ŞASE SUTE ŞASE ZECI şi ŞASE talanţi de aur…”, Daniel 3, 1: “Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur înalt de ŞASE ZECI de coţi şi lat de ŞASE coţi…”. A treia dimensiune – fără de care chipul nu poate fi conceput – lipseşte, dar se cuvine a o gândi corect, mai ales că urmează de TREI ori numele a ŞASE instrumente muzicale (versetele 5, 10, 15). În referirea din Cronicile despre Solomon e vorba de FINANCIAR, iar în referirea lui Daniel este vorba de ÎNCHINARE, şi una şi alta, regăsite în Apocalipsa capitolul 13, încheiere de capitol profetic “şi numărul ei este ŞASE SUTE ŞASE ZECI şi ŞASE”. Conjunctura este aceeaşi, FINANCIARUL – “nimeni să nu poată cumpăra sau vinde” (versetul 17) şi ÎNCHINAREA “… toţi cei ce nu se vor închina” (versetul 15), de data aceasta la nivel planetar “locuitorilor pământului” (versetul 14), deşi nici referirea la Solomon sau Nebucadneţar nu se petrecea în vreun colţ al lumii.

Fără a vorbi despre o împlinire deja a acestei mari profeţii de sfârşit de lume bazată pe numărul 666, în pofida persiflării ei chiar şi de unele vârfuri de teologi, – cum am amintit nu de mult -, am putea spune că vrând nevrând ea a făcut săptămâna aceasta şi va mai face încă înconjurul planetei. Cum?

În plină CRIZĂ FINANCIARĂ a lumii, la dezbaterile care au avut (au) loc pentru viitoarea preşedinţie a Statelor Unite, candidatul Herman Cain a propus o IEŞIRE din CIRZĂ într-un plan al său pe care l-a numit cifric 999, trei măsuri de redresare economică. Nimic extraordinar până aici decât interesant că e exprimat în cifre, mai ales când e vorbit aşa se aude. În aceeaşi dezbatere, alt candidat la preşedinţie, Michele Bachmann i-a întors cifrele pe dos ducând la 666 şi referirea biblică a însemnătăţii ei. Nici vorbă ca 999 al domnului Cain ar fi biblicul 666, dar întâmplarea nu poate fi trecută cu vederea. Profeţia biblică a fost reluată de toată media lumii vrând nevrând şi atenţia asupra ei a fost făcută. Mai zâmbind unii sceptici, mai băgându-se pe sub birouri unii responsabili financiari, MĂRTURIA a fost dată chiar dacă sub această formă. La urma urmei, băncile lumii care ţin pârghiile financiare de care depinde ce pune individul la prânz pe masă, lucrează cu CIFRE şi marea profeţie amintită este o CIFRĂ la DESCIFRAREA căreia locuitorii pământului sunt invitaţi sub auspiciile “ÎNŢELEPCIUNII” şi “PRICEPERII”. “AICI e ÎNŢELEPCIUNEA. Cine are PRICEPERE să socotească numărul”. Apocalipsa 13, 18

Mirarea mea în legătură cu cele petrecute în dezbaterile prezidenţiale a fost mare. Personal, nu mi-ar fi dat – de fapt nu mi-a dat – prin minte să răstorn numărul 999 propus de domnul Cain, – aşa cum a făcut doamna Bachmann – pentru a ajunge la 666 şi semnificaţia biblică, deşi independentă de propunere. Nu am decât să fiu bucuros, de cât sunt de minunate căile lui Dumnezeu prin care se descoperă lumii. Se poate deci porni de la ceva foarte bun, cum ar fi 999, pentru a se pune în evidenţă ca avertizare, foarte răul 666. Să presupunem că s-ar mai găsi ceva preoţi şi pastori care ar lega CRIZA FINANCIARĂ a lumii de APOCALIPSA 13 – deşi optimismul meu în această privinţă e foarte mic -, trimiterea la Biblie nu s-ar fi putut face la asemenea dimensiuni în publicul larg – probabil de nivelul miliardelor de oameni -, cum s-a petrecut cu această ocazie. Mă gândesc şi eu, dacă domnul Cain şi-ar fi prezentat proiectul de IEŞIRE din CRIZĂ 999 în faţa mai marilor teologi şi conducători ai lumii religioase, papa, patriarhi, mitropoliţi, arhiepiscopi, preşedinţi etc, s-ar fi găsit vreunul care să răstoarne numărul spre trimiterea atenţiei la profeţia biblică? În planurile Lui, Dumnezeu a folosit această minunată doamnă care s-a lăsat inspirată şi a comunicat inspiraţia. Pentru a nu fi greşeală de înţelegere, repet că nu e vorba de împlinirea profeţiei 666 în cadrul dezbaterilor amintite, ci este vorba de atragerea atenţiei asupra autenticităţii ei şi mai ales asupra căilor lui Dumnezeu de a se descoperi lumii în special în vremea în care cei puşi să trâmbiţeze profeţiile tac, voluntar sau involuntar. 999 a fost propus spre binele omenirii. Un precedent pentru 666 chipurile spre binele de tot al omenirii? Sub privirile noastre au loc evenimente de însemnătate veşnică.

Benone Burtescu  (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-