23
Views

Ferindu-ne de “reţete false” prescrise sub pretext scripturistic

Necunoaşterea Bibliei nu prea se mai potriveşte zilelor noastre. Se potriveşte însă cunoaşterea ei greşită. Mai mult chiar, se practică lupta împotriva Bibliei cu Biblia. Ideile de la un text al ei la altul pentru completarea şi îmbogăţirea înţelesului sunt folosite prin separare şi punerea lor în contrast spre a se elimina unul pe celălalt în loc de laolaltă pentru întregirea învăţăturii.

* Domnul a spus: “Cei dintâi vor fi cei de pe urmă şi cei de pe urmă vor fi cei dintâi”.

El nu a spus “Fiţi cei de pe urmă ca să ajungeţi cei dintâi”.

* Domnul a spus: “… a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om”.

El nu a spus “Mâncaţi cu mâinile nespălate căci spălatul mâinilor nu are importanţă”.

* Domnul a spus: “Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi”.

El nu a spus “Îmbolnăviţi-vă ca să aveţi nevoie de doctor”.

* Domnul a spus: “…. vameşii şi desfrânatele vor intra înaintea voastră în Împărăţia Cerurilor”.

El nu a spus “Fiţi vameşi şi desfrânate ca să intraţi înaintea fariseilor în Împărăţia Cerurilor”.

* Domnul a zis: “Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi”.

El nu a zis “staţi la răspântii – nu are importanţă buni sau răi – căci de acolo veţi fi luaţi de robii Mei în odaia de nuntă”.

* Domnul a zis: “Cărturarii şi fariseii stau pe scaunul lui Moise…”

El nu a zis “voi să nu staţi pe scaunul lui Moise…”

* Domnul a zis: “Aşa că Fiul Omului este Domn chiar şi al Sabatului”.

El nu a zis “aşa că omul este domn chiar şi al Sabatului”.

Pe fondul unei astfel de boli spirituale, curg şi reţetele. Semnăturile doctorilor după ştiinţa cea mai la zi se arată şi ele. Efectele medicaţiei prescrise lasă însă de dorit.

* Fii cel mai de pe urmă ca să ajungi cel mai dintâi.

* Fă cât mai puţine fapte bune ca să fie grămada de cârpe murdare mai mică.

* Du-te la porci căci numai aşa îţi vei veni în minte şi te-ntorci acasă.

* Intră cât mai repede în rândurile vameşilor şi păcătoşilor ca să nu păţeşti ca fariseii şi cărturarii.

* Nu împlini vreo condiţie de iubire către Domnul căci iubirea Lui este necondiţionată.

* Calcă Poruncile ca nu cumva să te mândreşti că le ţii.

* Vrei să fi vrednic? Fii nevrednic.

* Ai călcat o poruncă? Nu mai contează. Le poţi călca şi pe celelalte.

* Nu duce grija hainei de nuntă. O vei primi la intrare. Trebuie doar să o iei şi să te îmbraci cu ea.

Astfel de abordări ale Bibliei nu sunt răzleţe şi întâmplătoare, ci au devenit un crez modern şi are fanaticii lui mai zeloşi decât cei pentru dreapta învăţătură.

Deunăzi o soră ne-a povestit foarte emfatic, ca pe o minune, experienţa pe care o numea a vieţii ei şi care era următoarea. A ascultat predica unui evanghelist care a prezentat ideea că israeliţii ieşiţi din Egipt se comportau în pustie tot ca nişte “robi” în virtutea vieţii lor de acolo. Mesajul, ei trebuia să se simtă LIBERI şi să trăiască “fericiţi”. Sora a înţeles că Poruncile, ordinea spirituală, de biserică, de comunitate, socială, trebuie abandonate în favoarea LIBERTĂŢII depline şi a procedat aşa. Ea spunea “De la această predică mă simt LIBERĂ şi fericită”. Şi aşa era. Făcea ce voia. “Liberă”, arăta. Dar “fericită” nu prea convingea că este.

Industria farmaceutică din lumea spirituală se adaptează la ultima tehnică sintetică, “prescripţiile” şi le completează pacientul, iar doctorul semnează sau poate nici atât, ci numai comandă pe internet. Cu cât mai nou medicamentul, cu atât mai tentant. Medicamentul cu gust neplăcut luat adesea cu alte ingrediente spre a fi tolerat, e înlocuit cu cel uşor de înghiţit şi imediat euforic. Media are grijă de acest lucru cu prisosinţă. Pe ambalaj este scris verset din Scriptură pentru a nu trezi suspiciune. Conţinutul şi efectul nu mai contează. Ferindu-ne cum?

Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-