26
Views

Există oare “ABUZ SPIRITUAL”?

Tocmai am terminat de ascultat predica unui mare evanghelist adventist care – printre altele asemenea – a amintit şi de ABUZUL pe care l-a făcut Ellen White asupra maselor de credincioşi. Nedumerirea mea – pe care o expun atenţiei dumneavoastră – este în legătură cu acest cuvânt “ABUZ”, dacă este corect a-l folosi în domeniul spiritual sau nu. Înţelesul principal al abuzului până acum a fost unul negativ şi în special atunci când e vorba de încălcarea unui drept, unei legalităţi care duce la un “ABUZ FIZIC”, singurul domeniu în care se poate folosi corect această noţiune.

În aşa zisa DEMOCRAŢIE vehiculată pe toate arterele globalizării, cuvântul ABUZ nu  are loc şi este foarte bine aşa pentru că aceasta înseamnă prevenirea urei, a crimei şi societatea nu are nevoie de el.

Se vorbeşte mult în zilele noastre despre “spălarea de creier” – lucru amintit şi în predica cu pricina – dar aceasta nu este un abuz spiritual ci unul fizic, pentru că el are loc în anumite condiţii fizice IMPUSE, deja abuzive. Total în dezacord cu “spălatul de creier” în mod abuziv, de către altul, după o formulă şi un tipar tot ale acelui “ALTUL” care abuzează de semenul său, dar total de acord ca fiecare, pentru sine, să-şi SPELE CREIERUL în raport cu ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune.

Simplificând, conform spaţiului limitat pe care prin definiţie CÂTE CEVA îl impune, este de făcut deosebirea între SPĂLATUL DE CREIER acţiune din afară abuzivă pentru deteriorarea funcţionării lui normale, şi SPĂLAREA CREIERULUI acţiune dinlăuntru, nu doar volitivă, ci chiar dorită pentru restaurarea funcţionării lui normale, naturale, “în duhul minţii”, cum zice Biblia.

Din câte ştiu eu, Ellen White – clasificată de acest evanghelist o femeie din rândul femeilor isterice care din lipsă de alte calităţi, pentru a ieşi totuşi în prim plan public, s-a hotărât să se facă profeteasă -, condamnă ABUZUL FIZIC (singurul de altfel) sub orice formă s-ar manifesta el – război, sclavie, între naţiuni, în biserică, în familie, chiar insul faţă de sine însuşi (autoflagelarea) – iar în ce priveşte ABUZUL SPIRITUAL (dacă se poate vorbi de aşa ceva) ea a implementat în Biserica Adventistă LIBERUL ARBITRU, în locul PREDESTINĂRII protestante, sub forma ÎNDREPTĂŢIRII DOBÂNDITE, adică volitiv şi deloc abuziv.

A IMPUNE este ABUZ. A SPUNE nu este ABUZ.

Pornind de la cele deja menţionate, evanghelistul amintit, ascultându-l, mi-a SPUS, nu mi-a IMPUS părerea lui. Nu pot zice că el a fost ABUZIV cu mine, pentru că nu a fost. Nu ştiu de ce el spune că Ellen White – şi cum poate demonstra aceasta – a fost ABUZIVĂ cu el, sau cu alţii, pentru că ea a spus, a scris, NU A IMPUS, şi pentru că în domeniul spiriutal nu există IMPUNĂTORI şi IMPUNERE. Fizic, cineva poate fi abuzat de liberate, torturat, martirizat, dar spiritual niciodată. Parcă-l văd pe Ştefan omorât cu pietre.

Absolut că aici nu e vorba de Ellen White şi de scrierile ei “abuzive”, ci de încă un pasaj de trecere spre Biblie care în ultimele zile va fi declarată “abuzivă”, “spălătoare de creier”. “Căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit”. SPUNERE sau IMPUNERE? “Avertizare” sau “Abuz”? FRICA, PANICA, TEAMA, dovezi ale abuzului – au făcut pe Adam şi Eva să ocolească înspăimântaţi pomul cunoştinţei binelui şi răului? Văzând urmările şi ei, şi mulţi dintre noi, am fi preferat în mod greşit “abuzul”, de a nu putea greşi, dar Domnul Dumnezeu nu, deşi preţul acestui “NE-ABUZ”, era crucificarea Fiului Său şi întoarcerea noastră la înţelegerea că ORDINEA nu înseamnă ABUZ.

SFATUL DIVIN nu este ABUZ. Să stea liniştit născocitorul de abuzuri din partea lui Dumnezeu căci, cu toată ispăşirea de pe cruce, nimeni nu va fi luat în mod abuziv în Împărăţie, adică fără consimţământ şi dorinţă proprie. Am vrut de fapt să spun că, să nu stea liniştit în această privinţă ci să se trezească.

De la avertizarea din Eden şi până la ultima avertizare din Apocalipsa, Biblia, va fi considerată un ABUZ al lui Dumnezeu la adresa umanităţii, când de fapt ea este o rugăminte în lacrimi de iubire, pentru ÎNTORCERE de BUNĂ VOIE la fericirea pierdută.

Se vorbeşte în Sfânta Carte despre o persecuţie a celor credincioşi în zilele din urmă. Va fi aşa. Va fi însă un ABUZ FIZIC şi nu ABUZ SPIRITUAL. Conştiinţa şi Conştienţa, LIBERTATEA de ALEGERE, îndemnul Duhului Sfânt, sunt principii INTANGIBILE şi în privinţa lor nu se poate vorbi de ABUZ. Dacă ar exista ABUZ SPIRITUAL, atunci RESPONSABILITATEA ar fi anulată şi judecata fără rost, nici un viitor, nici o nădejde.

I se pare cuiva că scrierile lui Ellen White îi abuzeaza sufletul? Dacă din nefericire da, are toată libertatea să le pună deoparte şi să deschidă Biblia. Dacă şi Biblia i se pare abuzivă, atunci nu mai este nimic de făcut decât să-şi spele mintea ÎN învăţăturile ei şi nu DE învăţăturile ei. Spre binele lui, desigur.

Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

Despre autor
-