25
Views

   BIBLIA – CARTE PROFETICĂ

   Nu se poate vorbi de Biblie fără profeţiile ei pentru că ea este constituită din ele. Nu putem vorbi de o parte a Bibliei pe care eventual s-o numim PROFETICĂ, făcând abstracţie de celelalte, cum ar fi DOCTRINA, POETICA, ISTORIA, ŞTIINŢA, şi nici invers, pentru că ele sunt întreţesute, într-o armonie de nedesfăcut care reprezintă voia Domnului cu noi. PROFEŢIA este DOCTRINĂ şi DOCTRINA este PROFEŢIE, de la un capăt la celălalt al Sfintei Cărţi. Cât vrea şi poate fiecare să înţeleagă, este cu totul altceva. CREZUL nostru însă sunt PROFEŢIILE şi PROFEŢIILE sunt CREZUL nostru – PLANUL de MÂNTUIRE pentru ÎNVEŞNICIRE.

   Profeţiile pot fi studiate şi înţelese pe SUBIECTE, pe FELUL ÎMPLINIRII lor, pe LOCURI în spaţiul geografic al lumii, pe TIMPUL împlinirii, pe MOTIVAŢIA FACTORILOR de împlinire şi alte multe aspecte sistemice de cercetare. Viaţa ne e prea scurtă şi spaţiul prea restrâns pentru cuprinderea lor în toate aspectele, căci ele se întind uneori pe generaţii, chiar pe toate generaţiile formând un tot pentru toţi.

   Un fel de a aborda profeţiile Bibliei este cel al TIMPULUI, care ar răspunde la întrebarea CÂND. Organizarea TIMPULUI terestru a fost făcută de către Dumnezeu Creatorul chiar dacă El este în afara TIMPULUI şi SPAŢIULUI. Nu ştiu cum sunt acestea exprimate în lumile Sale cosmice, dar observând modelul creaţiei pe pământ, nimic nu ne împiedică să credem că există o SIMILARITATE.

   TIMPUL, pe pământ, a fost ORGANIZAT înainte de căderea omului în păcat, deci chiar când nu se punea problema limitării lui în vreun fel profetic. “A fost o seară şi apoi o dimineaţă”, “Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie SEMNE care să arate vremile, zilele şi anii”. Aceste MĂRIMI de TIMP au trecut în istoria de după căderea omului, au început a fi NUMĂRATE şi MĂSURATE, şi au format de-alungul vremii pietre kilometrice de TIMP pe care au fost exprimate PROFEŢIILE până la punctul când PROFEŢIILE ca TIMP vor intra ca ÎMPLINIRE în TIMPUL VEŞNIC.

   Una din multele posibilităţi de cercetare pentru înţelegerea PROFEŢIILOR ca TIMP al lor, este având în vedere cea mai la îndemână structurare a TIMPULUI de care noi dispunem, TRECUT, PREZENT, VIITOR.

   În acest sistem, determinarea TRECUTULUI este uşoară – ce a fost -, determinarea VIITORULUI deasemenea este uşoară – ce va fi -, rămânând să ne punem cât de cât de acord ce înseamnă din punct de vedere PROFETIC, PREZENTUL. Filozofic, PREZENTUL poate fi socotit INEXISTENT, presupunând TRECUTUL FOARTE APROPIAT şi VIITORUL FOARTE APROPIAT, şi devenind astfel NENECESAR, cu toate că pragmatic. Din punct de vedere PROFETIC, înclin să cred că este de ajutor să păstrăm PREZENTUL, ba chiar să-i mărim puţin dimensiunile, de la exact CLIPA aceasta, spre ZILELE NOASTRE, chiar GENERAŢIA NOASTRĂ, elemente biblice de exprimare profetică.

   Organizarea generală de studiu al PROFEŢIILOR ar putea fi şi pe modalitatea:

   PROFEŢII ÎMPLINITE

   PROFEŢII care se ÎMPLINESC

   PROFEŢII rămase de ÎMPLINIT

   Domnul Profeţiilor, Domnul nostru Isus Hristos, ne-a lăsat un model în această privinţă.

   – Luca 24, 27: “Şi a început de la Moise şi de la toţi proorocii, şi le-a tâlcuit în TOATE SCRIPTURILE ce era cu privire la EL”. Profeţii ÎMPLINITE.

   – Luca 4, 21: “Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură”. Profeţie PREZENTĂ. Tocmai terminase de citit profeţia din Isaia 61, 1. În minţile celor ce ascultau, împlinirea profeţiei se făcea CHIAR ATUNCI. Era vorba de PREZENT, ca TIMP. În sens mai larg al PREZENTULUI, multe profeţii SE ÎMPLINEAU în PREZENTUL dintre NAŞTEREA şi ÎNĂLŢAREA Domnului.

   – Matei 24, 15: “De aceea CÂND VEŢI VEDEA urâciunea pustiirii…” – profeţie de ÎMPLINIT, în VIITOR, din acel moment, împlinită sau de împlinit, din momentul nostru.

   Pe acest fel de organizare, luând ca moment orientativ cel pe care îl trăim noi, ca generaţie, ca timp al nostru, ca MOMENT, ACUM când citim aceste rânduri de câte ceva, putem spune (pe cât înţelegem), profeţii ÎMPLINITE, profeţii care se ÎMPLINESC, profeţii care se vor ÎMPLINI.

   Aici, ca şi dumneavostră – cred eu -, pot vorbi mai mult despre profeţiile ÎMPLINITE (din bibliografie mai ales), mă pot încumeta să spun câte ceva despre cele ce trebuie SĂ SE ÎMPLINEASĂ în VIITOR, mai ales cu tendinţă nefastă de a le împinge cât mai în VIITOR, şi mai nimic despre cele ce se ÎMPLINESC ACUM, în PREZENT, cu toate că undeva în adâncul fiinţei mele subconştient, conştient, ceva încearcă să mă conştientizeze de MARI şi MULTE ÎMPLINIRI în vederea ÎMPLINIRII de MÂINE, o PREÎMPLINIRE, ca şi cum VIITORUL vine în PREZENT sau PREZENTUL dă buzna în VIITOR, amestecându-se.

   Ca să nu necăjim totuşi pe nimeni şi să nu stârnim împotriviri nenecesare – deşi uneori nu pot fi evitate – există propunerea, ca un pas frumos în tainele profeţiilor, să le aşezăm în: ÎMPLINITE, cele ce se ÎMPLINESC acum, cele de ÎMPLINIT. După această clasificare generală, deşi poate avea şi punctele ei slabe – ne va fi mai uşor a vedea RELAŢIA dintre ele şi PRIVIREA de ANSAMBLU ne va pune în valoare detalii pentru posibilitatea de pricepere mai bună, “Atunci mulţi o vor citi şi cunoştinţa va creşte”. Nici vorbă ca “citirea” amintită în această profeţie, să înlăture lucrarea Duhului Sfânt în acest domeniu. Dimpotrivă.

   Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-