Search result: Studiu

Rezumatul studiului – Ps. drd. Emanuel Sălăgean https://www.facebook.com/watch/?v=1046529645772482 Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=t4Yt1xmQmf0

http://www.7adventist.com/wp-content/audio/2020/trim4/st4/s4_introducere.mp3 Gabriel Radu 4.1 Introducere in studiu (st4 Cum văd ochii Domnului -viziunea biblică) Poetul ceh Czeslaw Milosz a scris un poem care începea cu o descriere a unor animale închipuite: iepuri și veverițe care vorbeau și altele asemenea. Ele „au multe în comun cu animalele reale” scria el, „așa cum noțiunile noastre despre lume […]

http://www.7adventist.com/wp-content/audio/2020/trim4/st3/s3_introducere.mp3 Gabriel Radu 3.1 Introducere in studiu (st3 Legea ca invatator) Avertizându-i pe galateni cu privire la legalism, Pavel scria: „Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege” (Galateni 3:21). Bineînțeles, dacă vreo lege ar fi putut „da viața”, atunci aceea ar fi fost Legea lui […]

Moderator: Gabi Dragut Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=MB6ENTiHzGI

Ps. drd. Emanuel Sălăgean Robert Bolohan – Teologie adventistă pastorală, anul IV Daniel Tudorie Jr. – Teologie adventistă pastorală, anul IV Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=YVGzMtbMVYE

Rezumatul studiului – Lect. univ. dr. Daniel Duță https://www.facebook.com/watch/?v=624038934924943 Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=nNm1ijAWhao

Rezumatul studiului – Ps. drd. Daniel Olariu https://www.facebook.com/watch/?v=348499856497002 Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=2mpvEJCN-Bg

Rezumatul studiului – Ps. drd. George Șchiopu https://www.facebook.com/watch/?v=362434975137977 Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=9R4Fjafa0gw

Moderator: Gabi Dragut Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=Gl3yVoNS838

Legea ca învățător – Studiul 3/trim. 4/2020 Ps. drd. Daniel Olariu Bogdan Bocioroagă – Teologie adventistă pastorală, anul III Daniel Tudorie Jr. – Teologie adventistă pastorală, anul IV Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=9oCPVRCJn7Y

http://www.7adventist.com/wp-content/audio/2020/trim4/st2/st2_introducere.mp3 Gabriel Radu 2.1 Introducere in studiu (st2 Familia) Ca ființe umane, noi învățăm mereu (cel puțin, în mod ideal). De fapt, viața însăși este o școală. „Incă din timpuri foarte vechi, credincioșii din Israel acordaseră multă grijă educației tineretului. Domnul dăduse îndrumări ca, de mici, copiii să fie învățați despre bunătatea și măreția Lui, […]

Studiul 02 – Familia

4 octombrie 2020
0

Moderator: Nicoleta Mincinoiu Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=HAwl8wiO_hk

Familia – Studiul 2/trim. 4/2020 Lect. univ. dr. Daniel Duță Emanuel Popa – Student masterand Daniel Tudorie Jr. – Teologie adventistă pastorală, anul IV Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=LVj8JQtoB5s

http://www.7adventist.com/wp-content/audio/2020/trim4/st1/st1_introducere.mp3 Gabriel Radu 1.1 Introducere in studiu (st1 Educația în Grădina Edenului) Majoritatea cercetătorilor Bibliei cunosc istoria relatată în primele trei capitole din Geneza și seria ei de personaje: Dumnezeu, Adam, Eva, îngerii, șarpele. Cadrul este o grădină splendidă, într-un paradis numit Eden. Cursul intrigii pare să urmeze o serie logică de evenimente. Dumnezeu creează. […]

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=T0zOBzJMd7w

Moderator: Nicoleta Mincinoiu Invitați: Daniel și Elida Oncea Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=XnB9zsxf9gA

http://www.7adventist.com/wp-content/audio/2020/trim3/st13/st13_introducere.mp3 Gabriel Radu 13.1 Introducere in studiu (st13 Un pas prin credinţă) Faptul că Isus a părăsit slava cerului, închinarea îngerilor şi părtăşia cu Tatăl a fost un sacrificiu inimaginabil. Totuşi, El a venit în lumea aceasta a suferinţei şi a morţii ca să ne descopere caracterul plin de iubire al Tatălui, să recâştige încrederea […]

Moderator: Sorin Doniceanu Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=LkkFIMAy0qA

http://www.7adventist.com/wp-content/audio/2020/trim3/st12/st12_introducere.mp3 Gabriel Radu 12.1 Introducere in studiu (st12 Un mesaj care trebuie vestit) Moartea ispăşitoare a Domnului Hristos a fost valabilă pentru toţi oamenii care au trăit vreodată, indiferent de timp şi loc. Evanghelia li se adresează tuturor oamenilor, fără deosebire de limbă, cultură sau context social. Ea creează punţi de legătură peste dezbinările etnice. […]

Moderator: Sorin Doniceanu Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=nEP5w_Dl5FQ