Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 4 – 2021

„ADEVĂRUL PREZENT” ÎN DEUTERONOMUL

1. Introducerea la cartea DEUTERONOM ne-arată
Că iubirea Celui Veșnic este necondiționată,
Însă, și din partea noastră, ascultare și iubire
El așteaptă, și ne cheamă-n legământul de unire.

Testul din Eden să-l trecem zilnic, prin El, biruind;
Pe Sinaiul nostru-n flăcări, hotărâri noi strălucind,
Când vom spune: „Da, vom face!”, ca și vechiul Israel,
Vorba să ne fie sfântă; legământu-n veci fidel!
Toate slovele Scripturii să-mplinim cu bucurie
Și istoria ce-o scriem, odă Celui Veșnic fie!

2. Cine-ar spune, ca și Moise: „Doamne, șterge-mă mai bine…”?!
Doar Isus, zdrobit pe cruce, din iubire pentru mine!
Nu avem ca să ne temem de nimic în viitor,
Decât de-a uita cum Domnul a condus al Său popor!

Da, istoria cea tristă, de la Cades-Barnea, este
Lecție pentru-omenire: ea ne-aduce marea veste
Că găsim mereu iertare-n inima lui Dumnezeu,
Însă-n Canaan ajungem de-ascultăm doar glasul Său!
Astăzi, prin pustiul lumii, tu, nou Israel, s-alegi
Să-L urmezi fidel pe Domnul, ca să fii cu El în veci!

3. Când, din nou, Hrist le-a dat Legea, tot prin Moise, prin viu grai,
El dorea ca „Adevărul cel prezent”, prin al lor trai,
Să-L prezinte neamurilor pe El, „Adevărul” viu.
Și-azi, la fel vrea. Tu poți spune: „Da, prin har, sunt al Lui fiu”?

Legământul e esența Evangheliei divine
Și e veșnic! Azi, vrea Domnul să-l încheie și cu mine,
Legământ de ascultare, de-mplinire-a Legii sfinte,
Sincer, din respect, iubire pentru Cel ce mi-e Părinte.
Din poporu-ales fac parte; sunt chemat ca să fiu sfânt!
Te invit, și tu să intri în eternul Legământ!

4. „O, ascultă, Israele! Domnu-i singur’ Dumnezeu!
Să-L iubești cu ființa-ntreagă și cu tot sufletul tău!
Să te temi de El și-n taină, și în văzul tuturor,
Cu respect și adorare! Numai El ți-e Salvator!

Conceput din veșnicie, Planul Său de mântuire
Spune cât de mare este, pentru noi, a Sa iubire!
Tot fără hotare este dragostea ce I-o purtăm?
Dovedim, prin ascultare, că doar Lui ne închinăm?
O, atunci, pe frontispiciul vieții noastre e-nălțată
Legea dragostei eterne și, prin noi, glorificată!

5. „Să iubiți străinii care locuiesc cu voi în țară!
V-amintiți că viața voastră, în Egipt, era amară?
De aceea, ocrotiți-i pe străini! Cu ei, să fiți
Respectuoși, buni și amabili, ca să simtă că-s iubiți!

Vă îndemn, a’ voastre inimi, azi, tăiați-le-mprejur!
Și străinii să remarce că aveți un suflet pur!
În proces de judecată, nu le faceți nedreptate!
Fiți onești, ca și cu-ai voștri și tratați-i ca pe-un frate!

Nici pe cei săraci din țară, nici pe văduve, pe-orfani
Nu-i disprețuiți, din contră, dragoste cât un ocean
Să le arătați, ca Domnul! El e sfânt! La fel, fiți voi,
Sfinți în vorbă și în fapte! Fiți ai dragostei altoi”!

6. „Care este neamu-acela cu porunci așa de drepte
Și cu-nvățături alese, trainice și înțelepte?”
„La-ale Mele slove sfinte să n-adăugați nimic,
Nici să nu scădeți vreo iotă!” Căci, al vostru inamic

Să înlăture, vrea, Legea, iar voi să vă închinați
Lui Baal-Peor și astfel să vă vadă ruinați!
„Alipiți-vă de Domnul!” Să vă apere, El poate,
De cădere în ispită, de-ascultați ale Lui șoapte!
Israel de azi, „întreabă vremile străvechi” și-alege
Să-mplinești tot ce-a spus Yahwe în eterna, sfânta Lege,
Ca-nțelept să fii și, zilnic, pe Hristos să-L oglindești,
Dovedind că tu ești „mare” în virtuțile cerești!

7. Legea este temelia guvernării Celui Sfânt
Și, din veșnicii, e-aceeași, sus în cer și pe pământ.
Tu-mplinește slova-I sfântă – este „spre binele tău”!
Hrist, Lumină ți-e pe cale și te apără de rău!

Ține minte: nu există har ’n-absența unei legi!
Harul denotă iertare pentru orice făr’delegi!
Să nu zici nicicând că „pentru marea bunătate-a ta”
Urci, prosperi, ai biruințe! Domnu-i Sursa! Nu uita!
Prețuiește Legea sfântă! Prețuiește harul Său,
Ca, slăvit, prin a ta viață, fie veșnic Dumnezeu!

8. Iată, îți pun înainte două căi! Tu ce alegi?
Viața, binecuvântarea sau blestemul, moartea-n veci?
O, alege astăzi viața, ca ferice tu să fii!
Binecuvântări, de-a pururi, fi-vor și peste-ai tăi fii!

Tot ce facem, tot ce spunem – totu-i o alegere:
Ori spre viață, fericire, ori eternă pierdere!
Știi care-ți va fi destinul? Cel ales de tine-acum:
Sau mergând pe căi deșarte, sau pe-al veșniciei drum.

Cale de mijloc nu este! Vino să ne închinăm
Dumnezeului iubirii! Doar pe El să-L adorăm!
A ales să ne salveze din abisul morții reci.
Să-I dăm slava cuvenită numai Lui, în veci de veci!

9. Dacă tu îți vei întoarce inima și sufletul
Către Domnul, îndreptându-ți viața, gândul, umbletul
Și vei face-o pocăință sinceră pentru păcat,
Doar atunci tu deveni-vei sfânt, curat, un diamant!

Nu te întrista doar pentru groaznicele consecințe
Ale neascultării, care, ți-au adus mari suferințe!
L-ai dezonorat pe Domnul, neascultând de Legea Sa!
Pentru-aceasta, mai degrabă, plângi și-oferă-I inima!
Pe „cărările vechi”, zilnic, tu să umbli pe pământ;
Convertirea ta să poarte aprobarea Celui Sfânt!

10. „Aduceți-vă aminte, niciodată nu uitați
A lui Hrist călăuzire, spre-a fi binecuvântați!
Dar vegheați asupra voastră, nu cumva să dați uitării
Legământul cu privire la obiectul închinării!

Pe copii, voi învățați-i, povestindu-le mereu
Cât de minunat conduce Dumnezeu, poporul Său!
Iar când, în prosperitate, veți mânca, având belșug,
Nu uitați cum a rupt Domnul al robiei voastre jug!

El e Cel care deschide cerul pentru-ai Săi copii!
Curcubeu-anunță sigur că, potop de bucurii
Peste noi El revărsa-va, dacă-I dăm azi inima
Și-ascultăm de Legea-I sfântă, oferindu-I dragostea.

11. Deuteronomul este și-n scrieri târzii citat:
Ezra relatează-n Cronici cum, un tânăr împărat,
Iosia, când „cartea Legii” o găsește și-o citește,
Noi reforme face-n țară și-n curând, ea înflorește!

Mica și Amos, Oséa multe-apeluri reînvie
Din această „carte-a Legii”, ca poporu-ntreg să fie
Sfânt, și tuturor, lumină, căci „ce alta cere Domnul”
De la noi, decât, în inimi, oferindu-I zilnic, tronul?”

Daniel și Ieremia, Neemia și-alți profeți
Mijlocesc pentru poporul neascultător, semeț.
Mă unesc cu ei în rugă, steagul Legii înălțând
Sus, pe culmi de biruință, preamărind pe Cel Preasfânt!

12. „Cartea Legii” e-actuală și în Noul Testament.
Deuteronomul este „Adevăr mereu prezent”!
Domnul, pe Satan l-înfrânge cu „Stă scris”, ades’ citând
Chiar din Deuteronomul, alb păstrând al Său veșmânt.

În acel „proroc ca mine”, Petru-L recunoaște doar
Pe Hristos, Cel din vecie, Salvatorul plin de har.
Domnul, din blestemul Legii ne-a salvat, prin răstignire;
Nu ne bizuim pe fapte, ci pe-a Sa neprihănire.

Precum Pavel iarăși spune, este-un lucru de temut
Să nu ascultăm de Legea dată de la început.
Dinspre cer se-aude tainic: „Tu păstrează drumul drept”!
Viața mea și-a ta confirmă „Adevăru-n noi prezent”?

13. Pentru-o singură greșeală, Moise Canaanu-l pierde,
Dar își recunoaște vina și se roagă, Hrist să-l ierte.
Orișice fărădelege este-o viță de mândrie,
Care-L detronează-n inimi pe Acel din veșnicie.

Moise doar priveşte ţara; după ea oftează greu…
Moare, dar Hrist îl învie și-l ia-n cer, ca scump trofeu.
În virtutea jertfei Sale, credincioși dacă-I vom fi,
Noi vom fi treziți la viață, când în slava-I va veni.

Doamne, azi, când Canaanul cel etern e la un pas,
Te-așteptăm cu dor fierbinte! Clipe doar au mai rămas!
Ție, mulţumiri depline că spre cer drum ne-ai deschis!
Vrem să fim pe veci cu Tine în eternul Paradis.

Magdalena Toma, 22 dec. 2021

SINTEZE BIBLICE MAJORI, TRIM. 4 – 2021

| Predici (Toate) |
Despre autor
-