3.6 „Astăzi Te-am născut” – st3 Fiul promis

Views


Gabriel Radu 3.6 „Astăzi Te-am născut” (st3 Fiul promis)

Evrei 1:5 conţine următoarele cuvinte pe care Tatăl I le-a adresat lui Isus: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut”. Nu este o dovadă că Isus a fost creat de Dumnezeu cândva, în trecut, aşa cum mulţi cred?

6. Ce înseamnă că Isus a fost „născut” şi când s-a întâmplat acest lucru? Evrei 1:5; Psalmii 2:7,8; 2 Samuel 7:12-14

„Nu este o naştere literală, ci o metaforă care aminteşte limbajul tehnic al adopţiilor, folosit în special la înscăunarea unui rege (vezi Psalmii 89:26-28; 2 Samuel 7:14). În ultimă instanţă, ea se referă la Hristos, care, după înviere şi înălţare, a fost înscăunat/instalat ca Preot-Rege în ceruri (Faptele 13:32,33; Evrei 1:5; 5:5). Expresia «astăzi Te-am născut» înseamnă, literal: «astăzi Ţi-am devenit Tată». Acceptând să fie Mântuitor, «astăzi» Isus a preluat rolul de Fiu, un rol care are legătură doar cu noi, cu Pământul, cu planul de mântuire: astăzi ţi-am devenit Tată, astăzi Mi-ai devenit Fiu, nu prin naştere, ci prin asumarea unui rol specific. Întregul context al Psalmului 2 încadrează acest «astăzi» nu în istoria universului, ci în istoria Pământului. [2:8] Istoric, versetul i se aplică lui Solomon, al cărui teritoriu a fost mai întins decât al oricărui alt rege al Israelului (vezi 72:8-11); în ultimă instanţă, trimite la întinderea spirituală mondială a împărăţiei lui Hristos (Matei 24:14) şi la faptul că, în final, El va stăpâni peste întreaga lume, care va fi moştenirea Lui (Isaia 9:6,7; 49:23; Daniel 7:13,14; Zaharia 9:9,10).” – Biblia de studiu: Psalmii 2:7,8; Casa Bibliei, 2014.

În Romani 1:3,4 şi în Faptele 13:32,33 citim că Isus a fost făcut cunoscut ca Fiul lui Dumnezeu în mod public. Botezul Lui şi schimbarea la faţă au fost ocazii când Dumnezeu L-a identificat şi L-a declarat pe Isus ca Fiu al Său (Matei 3:17; 17:5). Totuşi, potrivit Noului Testament, ceea ce a dovedit „cu putere” că Isus era Fiul lui Dumnezeu a fost faptul că El a fost înviat şi a şezut la dreapta Tatălui.

De fapt, Evrei 7:3 spune că Isus nu are „nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii” (vezi Evrei 13:8), pentru că El este veşnic. Aşadar, conceptul potrivit căruia Isus este „singurul Fiu” al lui Dumnezeu nu se referă la natura şi la rolul lui Hristos în cadrul Dumnezeirii, ci la rolul Său în cadrul planului de mântuire. Prin întruparea Sa, Isus a împlinit făgăduinţele legământului. „Naşterea” lui Isus se referă la începutul domniei Lui peste popoare, şi nu la începutul existenţei Lui, pentru că El existase dintotdeauna. Nu a fost niciun moment în care Isus să nu fi existat, fiindcă El este Dumnezeu.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.6 „Astăzi Te-am născut” – st3 Fiul promis

Despre autor
-