3.4 El este oglindirea slavei lui Dumnezeu – st3 Fiul promis

Views


Gabriel Radu 3.4 El este oglindirea slavei lui Dumnezeu (st3 Fiul promis)

3. Citeşte Evrei 1:2-4. Ce ne învaţă pasajul acesta despre Isus?

În această secţiune ne vom concentra asupra primei părţi a versetului 3: „El este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui.”

4. Cum ne ajută textele următoare să înţelegem ce este slava lui Dumnezeu? Exodul 24:16,17; Psalmii 4:6; Psalmii 36:9; Psalmii 89:15

În Vechiul Testament, slava lui Dumnezeu se referă la prezenţa Sa vizibilă în mijlocul poporului Său (Exodul 16:7; 24:16,17; Leviticul 9:23; Numeri 14:10). Prezenţa lui Dumnezeu este deseori asociată cu lumina sau cu strălucirea.

Scriptura ne spune că Isus este lumina care a venit în această lume ca să descopere slava lui Dumnezeu (Evrei 1:3; Ioan 1:6-9,14-18; 2 Corinteni 4:6). Gândeşte-te, de exemplu, la cum arăta Isus în momentul schimbării la faţă: „El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele şi hainele I s-au făcut albe ca lumina” (Matei 17:2).

După cum soarele nu poate fi perceput decât datorită strălucirii luminii sale, tot aşa şi Dumnezeu este cunoscut prin Isus. Din perspectiva noastră, soarele este totuna cu lumina lui. În acelaşi fel, deoarece slava lui Dumnezeu este lumina însăşi, nu există nicio diferenţă între Dumnezeu şi Isus în ce priveşte natura şi caracterul Lor, după cum nu există nicio diferenţă între lumină şi strălucirea ei.

În Evrei ni se mai spune şi că Isus este „întipărirea naturii Lui” (Evrei 1:3, NTR). Ideea din spatele metaforei este aceea că există o potrivire perfectă între Tatăl şi Fiul în ce priveşte natura sau esenţa Lor. De remarcat că fiinţele umane poartă chipul lui Dumnezeu, dar nu şi esenţa sau natura Lui (Geneza 1:26). Totuşi, Fiul are aceeaşi natură cu Tatăl. Nu este de mirare că Isus a zis: „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9).

De ce este o veste minunată faptul că Isus ne descoperă caracterul si slava Tatălui? Ce ne spune Isus despre cum este Tatăl?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.4 El este oglindirea slavei lui Dumnezeu – st3 Fiul promis

Despre autor
-